DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

ŠKOLENÍ PRO DOBROVOLNÍKY PŘÍMO SPECIFIKOVANÉ NA ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Absolvuji jednodenního školení nových dobrovolníků, jehož obsahem je seznámení s dobrovolnictvím obecně.

Výcvikem dobrovolníci získají dovednosti, přehled v problematice onkologicky nemocných, komunikační dovednosti a modelové nácviky.

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

1.8.2020 v 09:00 hodin - Centrum života, Jeremenkova 13, 703 00 Ostrava-Vítkovice