DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

ŠKOLENÍ PRO DOBROVOLNÍKY 

Absolvuji jednodenního školení nových dobrovolníků, jehož obsahem je seznámení s dobrovolnictvím obecně a také přiblížení praxe dobrovolníků na jednotlivých odděleních, kde naši dobrovolníci u onkologických pacientů působí.

Výcvikem dobrovolníci získají dovednosti, přehled v problematice onkologicky nemocných, komunikační dovednosti a modelové nácviky.

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

2. 10. 2021 v kavárně Centrum Života