DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

ŠKOLENÍ PRO DOBROVOLNÍKY PŘÍMO SPECIFIKOVANÉ NA ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Absolvuji jednodenního školení nových dobrovolníků, jehož obsahem je seznámení s dobrovolnictvím obecně.

Výcvikem dobrovolníci získají dovednosti, přehled v problematice onkologicky nemocných, komunikační dovednosti a modelové nácviky.

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

17. února 2018, 21. dubna 2018, 9. června 2018, 15. září 2018 a 17. listopadu 2018