Mgr. Daniel Havlík 
Telefon:
Email:
od 2012 Moravskoslezský kraj Krajský úřad - Náměstek hejtmana kraje pro dopravu, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství
od 2006 Obec Ludgeřovice - Starosta
od 2004 Městský úřad Hlučín - vedoucí odboru sociálních věcí 
od 1996 Pedagogicko psychologická poradna - speciální pedagog
Více informací zde...

  

 

Mgr. Josef Melecký
Telefon: +420 602 502 478
Email: josef.melecky@provalve.cz
Více informací zde...
 
 
 
 

 

Martin Hrdinka
Moderátor, scenárista, producent ...
Email:
Telefon:
Více informací zde...
 
 

 

Tomáš Petreček
Sportovec, horolezec, hasič - záchranář
Email:
Telefon:
Od roku 2000 pracuje u Hasičského záchranného sboru v Opavě, je členem reprezentačního týmu v Adventure race (tým Black Hill – Salomon/OpavaNet), věnuje se především horskému kolu, terénnímu a orientačnímu běhu, horol, plavání a kajaku. Je horolezec, účastní se také expedic na osmitisícové vrcholy.
Více informací zde...
 

 

MUDr. David Rumpík
Telefon:
Email:
Ve své odborné praxi se již 18 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl –za Českou gynekologicko-porodnickou společnost - členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice.  Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství.
V roce 2012 zahájil postgraduální vzdělávací program na Masarykově univerzitě v Brně. Téma – Etické a právní aspekty surogátního mateřství.
Více informací zde...
Videopozdrav

 

Ing. Libor Witassek
Podnikatel, kybernetik, manažer nadnárodní GCE Group se sídlem v Malmö
Člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy. Vedoucí partner české společnosti DC VISION specializující se na budování organických systémů řízení. V rámci své profesní činnosti získal řadu českých i mezinárodních ocenění, prosadil se jako manažerský specialista u řady evropských i globálních manažerů. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně v oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Působí rovněž jako přední donátor v Nadačním fondu proti korupci.
 
 
 
 

 

 

MUDr. Roman Staněk
Člen redakční rady Urologie pro praxi, recenzent české urologie 
Více informací zde...
 
 
 
 

 

 

Nadační fond Pavla Novotného vznikl v roce 2016 a nese název po jeho zakladateli Ing. Pavlovi Novotnému. Tomu byl v roce 2009 diagnostikován zhoubný nádor varlete a od té doby podstoupil do současnosti celkem 21 operací a mnoho dalších vyšetření. Během náročné léčby se seznámil s vynikajícím a uznávaným onkologem Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Jaroslavem Hájkem a po 5 letech od jejich společné myšlenky došlo ke vzniku tohoto nadačního fondu. Další velmi pevnou součástí našeho týmu je manželka Pavla Novotného paní PharmDr. Bc. Miroslava Novotná a pan Ing. Jiří Knopp. Oba zažili na vlastní kůži, jaké to je starat se při náročné léčbě o onkologické pacienty v domácnosti...

 

Základní motto nadačního fondu „Věřím v život

Motto našeho nadačního fondu je velmi výstižné. Víra v život je totiž jednou z podstatných součástí terapie úspěšné léčby onkologických pacientů, bez této víry bývá léčba mnohdy náročná, ne-li nemožná. Proto je velmi důležité pro onkologické pacienty, aby měli ve svém okolí někoho, s kým by se mohli o svém onemocnění bavit, ptát se na různé problémy s pojené s léčbou, případ. S návratem do běžného nebo pracovního života. Víra v život 

 

Ing. Pavel Novotný, 

předseda správní rady nadačního fondu

 

Cíle NF Pavla Novotného:

 • Pořádání preventivních akcí zaměřených na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, především pak na včasné lékařské prohlídky dětí, žen a můžu u poskytovatelů zdravotní péče v České republice.
 • Zajištění kvalitní následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení dostupnosti a četnosti poskytovaných lázeňských léčeb (a to jak komplexní lázeňských léčeb, příspěvkových lázeňských léčeb nebo ambulantních léčeb) nebo jiných rehabilitačních pobytů pro onkologické pacienty.

 • Zajištění dobrovolnické činnosti u onkologických pacientů, kteří tráví svůj čas v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Cílem nadačního fondu je poskytovat tuto činnost především v Moravskoslezském kraji, ve výjimečných případech i v dalších krajích. Nadační fond se zavazuje vybrat kvalitní kandidáty na pozici dobrovolníků a zajistit těmto dobrovolníkům školení, další vzdělávání a supervizi. Činnost těchto dobrovolníků řídí koordinátor nadačního fondu, který může být zaměstnancem nadačního fondu.

 • Pořádání pravidelných setkání, odborných seminářů, vzdělávacích, kulturních, společenských nebo sportovních akcí pro členy Klubu přátel NF Pavla Novotného a dalších zájemců z řad laické či odborné veřejnosti.

 • Zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče v České republice, především pak v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

 • Provádění osvěty za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost.

 • Podpora zdravotně (tělesně i mentálně) hendikepovaných sportovců a dalších talentovaných osob v oblasti kultury a další vědecké či jiné činnosti, kteří se velkou měrou podílejí na osvětě jejich zdravotního hendikepu.

 • Podpora nemocných dětí a dospělých, kteří trpí vzácnou zdravotní vadou (např. srdeční, cévní, mozkovou atd.) a jejich další léčba a zapojení do společnosti a jejich uplatnění na pracovním trhu je velmi složité a komplikované. Nadační fond bude převážně přispívat na speciální rehabilitační a ozdravné pobyty takto nemocných osob.

 • Zlepšení a zajištění dostupnosti speciálních zdravotních pomůcek, defibrilátorů a dalšího příslušenství, které slouží k okamžité záchraně lidského života. Nadační fond se bude snažit pořídit a následně darovat, a tyto speciální zařízení umístit na veřejně přístupná místa jako jsou školy, školní družiny, obecní a městské úřady a veřejně přístupná místa a to tak, aby tato zařízení mohla být použita k záchraně lidského života co největší skupinou osob.

 • Podpora denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců a obdobných zdravotních či sociálních zařízení, které jsou zřízeny za účelem poskytování sociální a zdravotní péče nemocným dětem, dorostu a dospělým (především pak onkologickým pacientům a postiženým dětem).

    

Usnesení KS Ostrava s nabytím právní moci, o založení NF 

Zakládací listina

Statut nadačního fondu