Mgr. Daniel Havlík 
Telefon:
Email:
od 2012 Moravskoslezský kraj Krajský úřad - Náměstek hejtmana kraje pro dopravu, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství
od 2006 Obec Ludgeřovice - Starosta
od 2004 Městský úřad Hlučín - vedoucí odboru sociálních věcí 
od 1996 Pedagogicko psychologická poradna - speciální pedagog
Více informací zde...

  

 

Mgr. Josef Melecký
Telefon: +420 602 502 478
Email: josef.melecky@provalve.cz
Více informací zde...
 
 
 
 

 

Martin Hrdinka
Moderátor, scenárista, producent ...
Email:
Telefon:
Více informací zde...
 
 

 

Tomáš Petreček
Sportovec, horolezec, hasič - záchranář
Email:
Telefon:
Od roku 2000 pracuje u Hasičského záchranného sboru v Opavě, je členem reprezentačního týmu v Adventure race (tým Black Hill – Salomon/OpavaNet), věnuje se především horskému kolu, terénnímu a orientačnímu běhu, horol, plavání a kajaku. Je horolezec, účastní se také expedic na osmitisícové vrcholy.
Více informací zde...
 

 

MUDr. David Rumpík
Telefon:
Email:
Ve své odborné praxi se již 18 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl –za Českou gynekologicko-porodnickou společnost - členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice.  Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství.
V roce 2012 zahájil postgraduální vzdělávací program na Masarykově univerzitě v Brně. Téma – Etické a právní aspekty surogátního mateřství.
Více informací zde...
Videopozdrav

 

Ing. Libor Witassek
Podnikatel, kybernetik, manažer nadnárodní GCE Group se sídlem v Malmö
Člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy. Vedoucí partner české společnosti DC VISION specializující se na budování organických systémů řízení. V rámci své profesní činnosti získal řadu českých i mezinárodních ocenění, prosadil se jako manažerský specialista u řady evropských i globálních manažerů. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně v oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Působí rovněž jako přední donátor v Nadačním fondu proti korupci.
 
 
 
 

 

 

MUDr. Roman Staněk
Člen redakční rady Urologie pro praxi, recenzent české urologie 
Více informací zde...
 
 
 
 

 

 

Sekce Pomoc postiženým dětem

Vítáme vás v sekci „Pomoc postiženým dětem.“ Společně s dalším členem správní rady MUDr. Jaroslavem Hájkem máme rovněž velmi blízko k dobročinným akcím týkajících se postižených dětí. Já jsem od roku 2003 jeden ze tří spoluorganizátorů charitativní akce „Pomozte postiženým dětem“ jehož výtěžek je každoročně věnován dětskému stacionáři Mraveneček při Charitě Opava. Za předešlých 14. ročníků této akce se nám podařilo vybrat a následně předat zástupcům Charity Opava částku přesahující 3.000.000,-Kč. Za tyto peníze se podařilo zvelebit sídlo stacionáře v Opavě, podařilo se zakoupit speciální vozidlo určené pro přepravu dětí do stacionáře, peníze rovněž posloužily na mzdové náklady zaměstnanců stacionáře a další věci. Nejvyšší částka, kterou se podařilo v daném roce vybrat, překročila výši 410.000,-Kč.

Další člen správní rady MUDr. Jaroslav Hájek je aktivně činný při pomoci postiženým dětem několik let. V minulosti byl ošetřujícím lékařem mobilního hospice Ondrášek, o.p.s., který se specializoval na pomoc dětem, kterým už lékařská medicína nemohla pomoci. Další jeho současnou aktivitou je pomoc v podobném mobilním hospici s názvem Andělé stromu života, pobočném spolku pro Moravskoslezský kraj. Další jeho aktivitou je pomoc jeho manželce paní Ing. Andrey Hájkové, která je provozovatelkou „Čmeláčku – Klubu rodičů a přátel postižených dětí.“

Jelikož nám oběma a také dalším členům našeho týmu není lhostejná pomoc postiženým dětem a to jak onkologickým pacientům nebo jinak nemocným dětem, rozhodli jsme se aktivně zapojit do pomoci těmto dětem. Proto budeme velmi rádi, když se společně s námi zapojíte také pomocnou rukou a to jak poskytnutím finančního daru nebo osobní pomocí při pořádání různých akcí.

 

Jak bude NF Pavla Novotného společně s vámi pomáhat postiženým dětem?

  • Účelem NF Pavla Novotného bude podporovat jednotlivá registrovaná sociální zařízení sídlící v Moravskoslezském kraji (ve výjimečných případech i jiném kraji) na základě vyhlášeného dotačního programu.
  • Podporovat individuálně rodiny dětí postižených onkologickým nebo jinými vážnými onemocněními.
  • Pořádat různé zábavné odpoledne pro tyto postižené děti společně s dalšími neziskovými organizacemi.
  • Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi se sídlem především v Moravskoslezském kraji za účelem pomoci postiženým dětem.
  • Pořádat různé odborné besedy a semináře za účelem osvěty těchto dětských onemocnění.

 

Jak můžete pomoci vy?

Jak už jsem zmiňoval výše, budeme rádi, když přispějete na pomoc postižených dětí finanční částkou anebo se zapojíte osobní pomocí při pořádání různých akcí. NF Pavla Novotného vypíše min. jednou za rok grantové řízení pro poskytovatele sociálních služeb se zaměřením pro postižené děti v Moravskoslezském kraji (ve výjimečných případech i pro zařízení z jiných krajů ČR) anebo vyhlásíme pomocí webových stránek, sociálních sítí nebo veřejných médií sbírku na pomoc konkrétní rodině postižených dětí. 

Dále budeme rádi, když nám osobně pomůžete při pořádání různých akcí pro postižené děti. Každá ruka se nám bude hodit, děkujeme!!!

 

s pozdravem vaši Pavel a Jarda