Mgr. Daniel Havlík 
Telefon:
Email:
od 2012 Moravskoslezský kraj Krajský úřad - Náměstek hejtmana kraje pro dopravu, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství
od 2006 Obec Ludgeřovice - Starosta
od 2004 Městský úřad Hlučín - vedoucí odboru sociálních věcí 
od 1996 Pedagogicko psychologická poradna - speciální pedagog
Více informací zde...

  

 

Mgr. Josef Melecký
Telefon: +420 602 502 478
Email: josef.melecky@provalve.cz
Více informací zde...
 
 
 
 

 

Martin Hrdinka
Moderátor, scenárista, producent ...
Email:
Telefon:
Více informací zde...
 
 

 

Tomáš Petreček
Sportovec, horolezec, hasič - záchranář
Email:
Telefon:
Od roku 2000 pracuje u Hasičského záchranného sboru v Opavě, je členem reprezentačního týmu v Adventure race (tým Black Hill – Salomon/OpavaNet), věnuje se především horskému kolu, terénnímu a orientačnímu běhu, horol, plavání a kajaku. Je horolezec, účastní se také expedic na osmitisícové vrcholy.
Více informací zde...
 

 

MUDr. David Rumpík
Telefon:
Email:
Ve své odborné praxi se již 18 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl –za Českou gynekologicko-porodnickou společnost - členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice.  Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství.
V roce 2012 zahájil postgraduální vzdělávací program na Masarykově univerzitě v Brně. Téma – Etické a právní aspekty surogátního mateřství.
Více informací zde...
Videopozdrav

 

Ing. Libor Witassek
Podnikatel, kybernetik, manažer nadnárodní GCE Group se sídlem v Malmö
Člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy. Vedoucí partner české společnosti DC VISION specializující se na budování organických systémů řízení. V rámci své profesní činnosti získal řadu českých i mezinárodních ocenění, prosadil se jako manažerský specialista u řady evropských i globálních manažerů. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně v oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Působí rovněž jako přední donátor v Nadačním fondu proti korupci.
 
 
 
 

 

 

MUDr. Roman Staněk
Člen redakční rady Urologie pro praxi, recenzent české urologie 
Více informací zde...
 
 
 
 

 

 

PŘEDÁVÁNÍ DÁRKŮ NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOONKOLOGIE UROLOGIE A DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ HEMATOONKOLOGIE FN OSTRAVA

Zdravím všechny příznivce našeho nadačního fondu.

Dnes v pondělí 19. 12. 2016 jsme společně s mými kolegy Mgr. Josefem Meleckým, Mgr. Pavlínou Pastrňákovou a paní Zdeňkou Vaňkovou udělali radost pacientům hned tří oddělení ve Fakultní nemocnici v Ostravě.
Začali jsme na jednom "z nejhorších oddělení" a to na oddělení Hematoonkologické kliniky.
Zdejší personál pod vedením pana přednosty prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. a vrchní sestry paní Mgr. Kateřiny Hašové nás přivítal neskutečně mile a právě proto byla celou hodinu, kterou jsme na oddělení strávili velmi příjemná ž rodinná atmosféra. Náš nadační fond si připlavil pro 15 zdejších pacientů malý koncert vánočních písní u jejich vánočního stromu. Do koncertní síně jich nakonec dorazilo 8!!! a mistr Pepa Melecký se překonával. Koncert jsme zakončili krásnou písničkou "Narodil se Kristus pán" a pak jsme ohodnotili nejlepšího zpěváka z přítomných pacientů. Obdržel od nás speciální cenu "USB Power banku", kterou věnovala Veronika Fabiánová a my jsme přesvědčeni, že je ve správných rukách. Všem pacientům jsme následně předali krásné dárečky, které věnovala Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Kofola, zaměstnanci ÚMob Ostrava-Poruba pod vedením paní Pavly Pastrňákové a v neposlední řadě skvělé mufiny a další sladkosti od paní Zdeňky Vaňkové, která á je všechny osobně přes víkend upekla. Také jsme něco nechali pro štěstí personálu, byly to výrobky paní Marty Havranové, které vždy nosí štěstí. Tako doufejme, že budou tyto výrobky nosit štěstí všem zaměstnancům zdejšího oddělení a pak tak všem jejich pacientům.

Posléze jsme se přesunuli na Urologické oddělení, kde toho času je hospitalizováno 20 pacientů. Přestože jsme měli počáteční obavy, jak nás pacienti přijmou, musím říct, že na všech 12 pokojích vládla neskutečně příjemná atmosféra a v mnohých jsme si společně s pacienty zazpívali vánoční koledy. U některých byla vidět únava z náročné léčby, jedna paní měla strach ze zítřejší operace, ale po našem příchodu pookřála a při písničce se i uklidnila. Všem 20 pacientům jsme předali také tašky s vánočními dárky a popřáli jim mnoho pevného zdraví. Zvláštní poděkování patří vrchní sestře paní Bc. Ivance Baumové a zástupci přednosty Urologického oddělení MUDr. Ondřejovi Havránkovi, Ph. D. Při odchodu z oddělení jsme se všichni shodli, že jsme tady určitě nebyli naposledy. Troška vlídného slova všechny pacienty potěší.

Poslední dnešní zastávka byla na Oddělení dětské Hematoonkologie, kde jsou v současné době hospitalizováni 4 pacienti. Tady jsme těm nejmenším pacientům nechali neskutečné množství dárků a hlavně sladkostí, ale upřímně, tihle malí caparti to nejvíce potřebují. Službu konající sestry byly mile překvapeny, byť o našem příjezdu věděli, dokonce od jedné sestřičky maminka se letos s námi zúčastnila výstupu na Lysou horu!!! Takže náš nadační fond je známý i na dětském oddělení. Dárky jsme předli, vyfotili se u dětského vánočního stromku a všem dětem a ostatním pacientům, kterým jsme dnes doufáme udělali radost přejeme, ať jsou co nejdříve doma na vánoční svátky a hlvaně v kruhu rodinném.

Co říci na závěr, moc děkuji Pepovi Meleckému za jeho čas a hlavně skvělý koncert a také punč, na který nás všechny následní pozval, oběma skvělým dámám Pavle Pastrňáková a Zdeňce Vaňkové děkuji za pečlivost a hlavně čas, který obětovali balení dárků a pečení sladkostí, Renému Musilovi z Kofoly za darování jejich širokého sortimentu pro pacienty uvedených oddělení, všem ostatním dárcům za poskytnutí vánočních dárků a celé správní radě našeho fondu, že se rozhodla podpořit tuto skvělou věc. Celkem jsme dnes předali přes 400 dárků, takže ještě jednou děkuji!!!

Komu se tato naše akce zalíbila, určitě nás můžete v příštím roce přijít podpořit, protože tolik usměvavých tváří na všech těch pacientech, kolik jsem viděl dneska, jen tak neuvidíte.

Přeji Vám krásné a pohodové vánoční svátky, trošku pohody v kruhu rodinném a do nového roku VÁM POSÍLÁM TUNY PEVNÉHO ZDRAVÍ!!!

Váš Pavel

Přidáno dne: 20. 12. 2016

 

DNY UROLOGICKÉ PREVENCE SE STALY DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PÉČE O ZDRAVÍ OBČANŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Všechny Vás Zdravím.


Letošní DNY UROLOGICKÉ PREVENCE, které uspořádal náš nadační fond ve čtyřech urologických ambulancích nemocnic v Moravskoslezském kraji (konkrétně v Opavě, Havířově, Orlové a ve Frýdku-Místku) předčily všechny naše očekávání. Nejenom, že byl o tuto preventivní akci mezi lidmi zájem, ale někteří se po vyšetření ptali, kdy bude akce v příštím roce!!!
Moc děkujeme vedení všech čtyř nemocnic, jejich tiskovým mluvčím a také lékařskému vedení urologických oddělení a ambulancí. Bez jejich úžasné podpory a jejich pochopení, by se tato akce nemohla nikdy uskutečnit.
Náš partner pro tuto akci - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR - se zachoval velkoryse a všem účastníkům této preventivní akce daroval drobné dárky. Doufáme, že nám tato pojišťovna zachová přízeň i pro příští rok!!!

Během dnů urologické prevence mohli občané přispět finanční částkou do putovní pokladničky k vyhlášené sbírce našeho nadačního fondu Pavla Novotného. Výtěžek ze všech čtyř dnů bude určen v poměru 50% pro jednotlivé urologické oddělen a ambulance těchto nemocnic a 50% bude určeno Nadačnímu fondu "MUŽI PROTI RAKOVINĚ", kteří jsou držiteli licence MOVEMBER pro Českou republiku.
Během těchto dnů se vybralo neuvěřitelných skoro 10.000,-Kč. V Opavě lidé přispěli 3.912,-Kč, v Havířově 1.505,-Kč, v Orlové 1.490,-Kč a ve Frýdku-Místku 2.967,-Kč, dohromady tedy 9.874,-Kč. VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!!!!

Co říci na závěr, 200 VYŠETŘENÝCH OBČANŮ má zájem o své zdraví, 8lidí přišlo včas, a i když teď je čeká náročná léčba, mají velký předpoklad úplného vyléčení...

PŘIPOJTE SE V PŘÍŠTÍM ROCE I VY!!!

s pozdravem Váš Pavel

Přidáno dne: 04. 12. 2016

 

STACIONÁŘ ČMELÁČEK OBDRŽEL OD NÁS 35.000,-Kč

Zdravím všechny příznivce našeho nadačního fondu.

Správní rada se rozhodla na svém 5. zasedání přispět na rekonstrukci stacionáře Čmeláček, který se nachází v Ostravě-Hrabůvce, celkovou částku 35.000,-Kč. Peníze jsou už na účtu zapsaného spolku Čmeláček a ten jak sami víte, už své zrekonstruované prostory otevřel. Ještě je ve stacionáři spousta práce, tak doufejme, že obdržené peníze použije Čmeláček smysluplně...

s pozdravem Váš Pavel

Přidáno dne: 8. 11. 2016

 

První beseda a přednáška na téma - DNY UROLOGICKÉ PREVENCE V MĚSÍCI MOVEMBERU - je za námi

Zdravím všechny příznivce našeho nadačního fondu.


Přestože byl dnes blázinec v Opavě, několik dopravních nehod a dalších nepříjemností, uspořádali jsme poprvé přednášku a následnou besedu na téma: DNY UROLOGICKÉ PREVENCE v MĚSÍCI MOVEMBERU. Přes počáteční rozpaky přišlo nakonec něco přes 20 zájemců(DĚKUJEME).


Po mém úvodním slovu a následném představení činnosti našeho Nadačního fondu, jsem představil hlavní body k naší preventivní akci "DNY UROLOGICKÉ PREVENCE".
Po mém vystoupení měl úžasnou přednášku s prezentací primář Urologického oddělení Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Roman Staněk a následovala poslední prezentace paní Ing. Andrei Schmidové ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, která představila především preventivní programy zaměřené na onkologické onemocnění.


Celá tato akce se konala pod záštitou Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora statutárního města Opavy a také díky vstřícnosti Slezské univerzity v Opavě, které tímto děkuji za poskytnutí nádherných prostor. Přestože jsme přednášku dělali poprvé, přišli i zájemkyně z řad občanů Opavy, kteří se dozvěděli o naší činnosti z novin a médií. Některé paní přislíbili, že se v pondělí 21. 11. 2016 dostaví na preventivní vyšetření do Urologické ambulance Slezské nemocnice v Opavě.

Upozornění pro všechny zájemce o pondělí vyšetření!!! V případě, že se na Vás v pondělí 21. 11. 2016 v urologické ambulanci Slezské nemocnice v Opavě nedostane z důvodu velké poptávky, bude Vám nabídnut náhradní termín do konce letošního roku. Děkujeme za pochopení.


Na závěr bych chtěl poděkovat ještě jednou panu Mgr. Daliboru Halátkovi za nápad a podporu k této akci, Slezské univerzitě Opava za poskytnutí těchto krásných prostor a dále pak všem, kdo se podíleli na její organizaci!!!

S pozdravem a přáním klidného prožití DNE STUDENSTVA, Váš Pavel

Přidáno dne 17. 11. 2016

Přidáno dne: 9. 11. 2016

 

PANÍ ZUZANA SCHERRER PODEPSALA NÁJEMNÍ SMLOUVU K SOCIÁLNÍMU BYTU

Zdravím všechny příznivce našeho nadačního fondu.

Paní Zuzana Scherrer podepsal včera se svým manželem nájemní smlouvu k sociálnímu bytu ve vlastnictví města Benešov. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to v délce od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017 s možnou obcí. Paní Zuzaně a jejímu manželovi přejeme krásné prožití vánoc(po dlouhé době) a v novém roce ji přeji mnoho pevného zdraví, které teď jistě bude potřebovat.

Paní ZUZANO, jsem rád, že na pohled neřešitelná situace se stala pro Vás skutečností. Ostatním připomínám, že náš fond poskytl paní Zuzaně finanční dar 5.000,-Kč na jistinu k žádosti k uvedenému bytu a také odbornou pomoci při podání žádosti a s dalšími formalitami. Doufám, že nám co nejdříve pošlete první fotku z vašeho nového nájemního bytu. Zvláštní poděkování patří paní Raudové, radní a zastupitelce města Benešov a rovněž i paní Schönbauerové z Odboru správy města Benešov, které obě projevily především lidský přístup...

Paní Zuzano mějte se a ostatním přeji pěkný den,
s pozdravem Váš Pavel

Přidáno dne: 8. 11. 2016