Mgr. Daniel Havlík 
Telefon:
Email:
od 2012 Moravskoslezský kraj Krajský úřad - Náměstek hejtmana kraje pro dopravu, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství
od 2006 Obec Ludgeřovice - Starosta
od 2004 Městský úřad Hlučín - vedoucí odboru sociálních věcí 
od 1996 Pedagogicko psychologická poradna - speciální pedagog
Více informací zde...

  

 

Mgr. Josef Melecký
Telefon: +420 602 502 478
Email: josef.melecky@provalve.cz
Více informací zde...
 
 
 
 

 

Martin Hrdinka
Moderátor, scenárista, producent ...
Email:
Telefon:
Více informací zde...
 
 

 

Tomáš Petreček
Sportovec, horolezec, hasič - záchranář
Email:
Telefon:
Od roku 2000 pracuje u Hasičského záchranného sboru v Opavě, je členem reprezentačního týmu v Adventure race (tým Black Hill – Salomon/OpavaNet), věnuje se především horskému kolu, terénnímu a orientačnímu běhu, horol, plavání a kajaku. Je horolezec, účastní se také expedic na osmitisícové vrcholy.
Více informací zde...
 

 

MUDr. David Rumpík
Telefon:
Email:
Ve své odborné praxi se již 18 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl –za Českou gynekologicko-porodnickou společnost - členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice.  Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství.
V roce 2012 zahájil postgraduální vzdělávací program na Masarykově univerzitě v Brně. Téma – Etické a právní aspekty surogátního mateřství.
Více informací zde...
Videopozdrav

 

Ing. Libor Witassek
Podnikatel, kybernetik, manažer nadnárodní GCE Group se sídlem v Malmö
Člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy. Vedoucí partner české společnosti DC VISION specializující se na budování organických systémů řízení. V rámci své profesní činnosti získal řadu českých i mezinárodních ocenění, prosadil se jako manažerský specialista u řady evropských i globálních manažerů. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně v oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Působí rovněž jako přední donátor v Nadačním fondu proti korupci.
 
 
 
 

 

 

MUDr. Roman Staněk
Člen redakční rady Urologie pro praxi, recenzent české urologie 
Více informací zde...
 
 
 
 

 

 

2. ročník uroonkologické konference 2018

Nadační fond Pavla Novotného se rozhodl pro úspěšném  1. ročníku Uroonkologické konference uspořádat 2. ročník. Tato konference se uskuteční ve dnech 24. až 25. května 2018.

Video-pozvánka zde:

Informace pro účastníky konference:

Bližší informace pro účastníky konference budou zveřejněny koncem ledna 2018.

Informace pro potencionální partnery konference:

Pokud Vás upoutávka a video reportáž z 1. ročníku konference zaujaly a chtěli by jste se podílet na organizaci této konference nebo chcete odprezentovat své produkty nebo jiné služby Vaší společnosti, ozvěte se prosím hlavnímu organizátorovi Ing. Pavlovi Novotnému na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel: 604 455 673

Co Vám nabízíme:

  • účast pro min. dva zástupce vaši společnosti na této konferenci
  • prezentaci vaši společnosti během konference před jejími účastníky
  • vyčleněný prostor s přívodem proudu na 220V ve vstupní hale před konferenční místnosti pro partnery (můžete zde nabízet své produkty, letáčky, další vaši prezentační materiály, probíhají zde vaše schůzky s účastníky a dalšími partnery konference)
  • logo vaši společnosti na oficiálních prezentačních materiálech konference
  • umístění loga a názvu společnosti na písemných organizačních pokynech pro účastníky konference
  • umístění loga a nazvu společnosti na hlavní banneru konference umístěni loga a názvu společnosti ve výstupních materiálech konference (písemné abstrakty, video reportáž, výstup na webových stránkách www.nfpavlanovtenho.cz a dále na facebookovém profilu)
  • pomoc dobré věci, která je určena pro uroonkologické pacienty (předávání odborných a jiných zkušenosti při léčbě uroonkologických pacientů)

Odobrný program, partneři

Video z 1. ročníku uroonkologické konference

 

1. ročník onkologické konference 1. a 2. 6. 2017 hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích

Mezi jednu z hlavních činností, které se věnuje Nadační fond Pavla Novotného je uroonkologická prevence, vzdělávání veřejnosti a také rovněž lékařů a zdravotnického personálu v této oblasti. Nadační fond od svého zahájení podporuje nemocnice, zdravotnické zařízení, rehabilitační ústavu, denní stacionáře a obdobná zařízení, která se nacházejí v Moravskoslezském kraji. Jelikož velmi dobře víme, jak je důležité si navzájem předávat zkušenosti v léčbě uroonkologických pacientů, rozhodli jsme se každoročně uspořádat konference, která se bude primárně zabývat touto oblastí. Kromě zástupců lékařek, lékařů, zřizovatelů nemocnic se této konference zúčastní zástupci farmaceutických firem, výrobci zdravotnického zařízení, denních stacionářů, hospiců a dalších odborných firem. Naším cílem je, aby si tato konference našla u odborné veřejnosti své pevné místo v kalendáři a také, aby se výstupy z této konference staly důležitou součástí uroonkologické léčby pacientů. Děkuji tímto všem partnerům, především pak zástupcům Moravskoslezského kraje, kteří se rozhodli podporovat tuto naši myšlenku s pozdravem Ing. Pavel Novotný předseda správní rady.

 

Odborný program

Partneři