Ing. Jiří Knopp
Revizor NF Pavla Novotného
Email:
Telefon:
projektový management a fundraising – zaměření na obce a města Moravskoslezského kraje. Realizované projekty podpořily rozvoj Moravskoslezského kraje zejména v oblasti životního prostředí, dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti v hodnotě cca 0,6 mld. Kč, z toho získané dotace činily cca 0,38 mld. Kč
lektorská činnost - kurzy základy podnikání, nespecifická rekvalifikace, finanční gramotnost, ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, orientace na trhu práce, motivační kurzy
Více informací zde...

 

 

VÝSTUP NA LYSOU HORU - DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU A ÚČAST

 

Všechny Vás zdravím.

Čtyři měsíce příprav, jedna operace za mnou a další přede mnou, přesto včerejší výstup na Lysou horu v rámci urologické prevence utekl kosmickou rychlostí.

Největší obavy jsme měli z počasí, ale jak se ten nahoře na nás vyřádil s naším zdravím, tak včera nám vše vynahradil a takové AZURO a hlavně bezvětří nečekal asi nikdo. Moc ti bože děkujeme!!!

Sešlo se nás nakonec 113!!! Všem Vám patří vřele díky. Přestože se akce neobešla bez drobných zdravotních kom...plikací několik z Vás, a někteří si šáhli až na dno svých sil, myslí si, že skvělá nálada během celého dne předčila všechny útrapy.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo mě s organizací akce, vzhledem k mým zdravotním hendikepům, pomáhali. Bez jejich pomoci, by se akce nikdy nemohla uskutečnit. Především moji ženě Mirce, rodičům, švagrové Nadi a švagrovi Pavlovi, neteřím Zuzce a Katce, Lojzovi Schuppikovi, Martině Šteffkové, Silvě Švrčkové, Tomášovi Opluštilovi a dalším. Děkuji rovněž všem sponzorům, kteří se postarali o to, že Vás tato akce stála všechny tak málo!!! Jmenovitě Františkovi Kojetínskému z Pekárny Bartošovice za skvělé koláčky ke snídani, Patrikovi Lamlovi za zařízení dvou autobusů na trase z Chlebičova do Malenovic, Renému Musilovi z Kofoly, Honzovi Slováčkovi a Tomáši Opluštilovi ze společnosti Echopix za veškerou podporu a tvorbu letáků a dalších informačních materiálů (hlavně vzhled trička si všichni chválili), Markovi Kuchejdovi ze společnosti PETRsan za skvělý zdravotnický dozor a ochotu, Ing. Schmidtové a paní Kerlínové ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR za jejich drobné propagační materiály a zajištění osvěty akce, panu řediteli MUDr. Bajgarovi a paní Adamové z Beskydského rehabilitačního centra Čeladná za poskytnutí minibusu pro svoz imobilních účastníků výstupu z Chaty pod Lysou na Lysou horu a zpět, Vaškovi Ďatkovi za skvělé řízení tohoto minibusu a hlavně užitečný výklad a v neposlední řadě manželům ŠVrčkovým z Chaty pod Lysou, kde jsme měli základnu, a kde se o nás od rána přes pozdní oběd a večer skvěle starali. Také děkuji paní Havranové za poskytnutí mandol pro onkologické pacienty, kteří se zúčastnili výstupu.

A v neposlední řadě děkuji VÁM VŠEM, kteří jste přispěli na obě veřejné sbírky, které náš fond pořádá. Kolik jste v sobotu přispěli, budu vědět zítra, až se zapečetěná pokladnička na obecním úřadu v Chlebičově rozpečetí a otevře. Celkovou částku Vám napíšu.

Také děkuji panu Šlofarovi z Meteorologické stanice na Lysé hoře za skvělou exkurzi a prezentaci a rovněž obsluze vysílače za nádhernou komentovanou exkurzi z úžasným výhledem na panoramata Beskyd.

V příloze jsem zatím dal pár fotek, které pořídil můj bratr během výstupu a hlavně při dojití do cíle v Chatě pod Lysou. Rovněž děkuji všem starostům, konkrétně mému otci Iljovi Novotnému, Petrovi Weczerkovi ze Služovic a Petrovi Tomanovi z Oldřišova za jejich osobní účast a podporu a také panu starostovi JUDr. Malarzovi z Malenovic, i když toho bohužel sklátilo zdraví.

Další fotky, včetně těch společných před výstupem a na Lysé hoře, zveřejním v průběhu týdne, až pan Mikolajský dá dohromady pokažený počítač.

Závěrem mě dovolte ještě jednou Vám všem poděkovat a se všemi se těším během listopadu na dnech urologické prevence, které proběhnou ve vybraných nemocnicích v Moravskoslezském kraji. O přesném termínu budete včas informování. Na závěr včerejší akce jsme se domluvili, že v příštím roce uskutečníme výstup na Hostýn, takže kdo jste včera nebyly, určitě neváhejte a včas se přihlaste!!!

Zvláštní poděkování patří všem onkologickým pacientům, kteří se výstupu aktivně zúčastnili. Celkem nás bylo 7. PŘED VŠEMI SMEKÁM

Děkuji ještě jednou všem a za celý organizátorský tým nadačního fondu Pavla Novotného Vás zdraví Pavel

Přidáno dne: 2. 10. 2016