Ing. Jiří Knopp
Revizor NF Pavla Novotného
Email:
Telefon:
projektový management a fundraising – zaměření na obce a města Moravskoslezského kraje. Realizované projekty podpořily rozvoj Moravskoslezského kraje zejména v oblasti životního prostředí, dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti v hodnotě cca 0,6 mld. Kč, z toho získané dotace činily cca 0,38 mld. Kč
lektorská činnost - kurzy základy podnikání, nespecifická rekvalifikace, finanční gramotnost, ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, orientace na trhu práce, motivační kurzy
Více informací zde...

 

 

Kdo je dobrovolníkem

Člověk, který ve svém volném čase bez nároku na odměnu navštěvuje pacienty DLE POTŘEBY (většinou 1krát týdně na 2 - 3 hodiny). Dobrovolník JE PROŠKOLEN, VÁZÁN MLČENLIVOSTÍ, MÁ VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ A JE S NÍM UZAVŘENA SMLOUVA.

Dobrovolníci v nemocnici nenahrazují práci zdravotnického personálu, ale snaží se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat, promluvit si o obyčejných věcech nebo jen tak pobýt s člověkem, který je plný úzkosti a trápení. Pacient může trávit volný čas s dobrovolníkem u lůžka, anebo (podle zdravotního stavu) ve společenské místnosti, případně na chodbě či ve venkovním areálu nemocnice.

Navštěvovat pacienty mohou:
Pravidelně: 1 x týdně na 2 až 3 hodiny navštěvuje dobrovolník pacienty přímo na vybraných odděleních
Nepravidelně: dobrovolník dle časových možností pomáhá při jednorázových akcích
Pokud se chci zapojit jako dobrovolník, co mám udělat?
Zkontaktování koordinátorky dobrovolníků!!!