Ing. Pavel Novotný
předseda správní rady
Email: pavel.novotny@nfpavlanovotneho.cz
Telefon: +420 604 455 673
• Od roku 2002 spolupořadatel charitativní akce s názvem “Pomozte postiženým dětem”, jehož výtěžek je každoročně věnován Dětskému stacionáři Mraveneček při Charitě Opava. Za předešlých 14. ročníků bylo předáno zástupcům Charity Opava celková částka přesahující 3.000.000,-Kč. Nejvyšší částka v daném roce přesáhla hodnotu 410.000,-Kč.
• Každoročně od roku 2009 pořadatel společenského plesu pořádaném OFS Opava, na kterém je předána finanční částka vybrané rodině postiženého dítěte. 
Více informací zde...

  

MUDr. Jaroslav Hájek
člen správní rady
Email: j.hajek@seznam.cz
Urologická onkologie zejména problematika karcinomu prostaty, karcinomu varlat,karcinomu močového měchýře a karcinomu ledviny
Paliativní medicína a hospicová péče
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro urologická oddělení krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji ( například  Slezská nemocnice Opava, Městská nemocnice Ostrava- Fifejdy ,nemocnice Ostrava-Vítkovice ,nemocnice  ve Frýdku– Místku,nemocnice Orlová ,nemocnice Karviná-Ráj.)
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro odborné urologické ambulance v Moravskoslezském kraji ( například urologické ambulance v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Frýdku –Mistku, Bruntále,Třinci, Krnově, ,Havířově.. )
Více informací zde...

  

PharmDr.Bc. Miroslava Novotná 
členka správní rady
Email: Miroslava.novotna@nfpavlanovotneho.cz
SZŠ a VZŠ Ostrava - učitel odborných předmětů
Česká lékárna holding, a.s., Brno - Lékárna Dr.MAX, Opava-Kateřinky - lékárník asistent
Laval Pharma a.s. , Praha - Lékárna v OC BREDA, Opava - lékárník asistent
Členství v profesní organizaci :  Česká lékárnická komora
Více informací zde...

 

 

Nadační fond Pavla Novotného vznikl v roce 2016 a nese název po jeho zakladateli Ing. Pavlovi Novotnému. Tomu byl v roce 2009 diagnostikován zhoubný nádor varlete a od té doby podstoupil do současnosti celkem 21 operací a mnoho dalších vyšetření. Během náročné léčby se seznámil s vynikajícím a uznávaným onkologem Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Jaroslavem Hájkem a po 5 letech od jejich společné myšlenky došlo ke vzniku tohoto nadačního fondu. Další velmi pevnou součástí našeho týmu je manželka Pavla Novotného paní PharmDr. Bc. Miroslava Novotná a pan Ing. Jiří Knopp. Oba zažili na vlastní kůži, jaké to je starat se při náročné léčbě o onkologické pacienty v domácnosti...

 

Základní motto nadačního fondu „Věřím v život

Motto našeho nadačního fondu je velmi výstižné. Víra v život je totiž jednou z podstatných součástí terapie úspěšné léčby onkologických pacientů, bez této víry bývá léčba mnohdy náročná, ne-li nemožná. Proto je velmi důležité pro onkologické pacienty, aby měli ve svém okolí někoho, s kým by se mohli o svém onemocnění bavit, ptát se na různé problémy s pojené s léčbou, případ. S návratem do běžného nebo pracovního života. Víra v život 

 

Ing. Pavel Novotný, 

předseda správní rady nadačního fondu

 

Cíle NF Pavla Novotného:

 • Pořádání preventivních akcí zaměřených na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, především pak na včasné lékařské prohlídky dětí, žen a můžu u poskytovatelů zdravotní péče v České republice.
 • Zajištění kvalitní následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení dostupnosti a četnosti poskytovaných lázeňských léčeb (a to jak komplexní lázeňských léčeb, příspěvkových lázeňských léčeb nebo ambulantních léčeb) nebo jiných rehabilitačních pobytů pro onkologické pacienty.

 • Zajištění dobrovolnické činnosti u onkologických pacientů, kteří tráví svůj čas v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Cílem nadačního fondu je poskytovat tuto činnost především v Moravskoslezském kraji, ve výjimečných případech i v dalších krajích. Nadační fond se zavazuje vybrat kvalitní kandidáty na pozici dobrovolníků a zajistit těmto dobrovolníkům školení, další vzdělávání a supervizi. Činnost těchto dobrovolníků řídí koordinátor nadačního fondu, který může být zaměstnancem nadačního fondu.

 • Pořádání pravidelných setkání, odborných seminářů, vzdělávacích, kulturních, společenských nebo sportovních akcí pro členy Klubu přátel NF Pavla Novotného a dalších zájemců z řad laické či odborné veřejnosti.

 • Zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče v České republice, především pak v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

 • Provádění osvěty za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost.

 • Podpora zdravotně (tělesně i mentálně) hendikepovaných sportovců a dalších talentovaných osob v oblasti kultury a další vědecké či jiné činnosti, kteří se velkou měrou podílejí na osvětě jejich zdravotního hendikepu.

 • Podpora nemocných dětí a dospělých, kteří trpí vzácnou zdravotní vadou (např. srdeční, cévní, mozkovou atd.) a jejich další léčba a zapojení do společnosti a jejich uplatnění na pracovním trhu je velmi složité a komplikované. Nadační fond bude převážně přispívat na speciální rehabilitační a ozdravné pobyty takto nemocných osob.

 • Zlepšení a zajištění dostupnosti speciálních zdravotních pomůcek, defibrilátorů a dalšího příslušenství, které slouží k okamžité záchraně lidského života. Nadační fond se bude snažit pořídit a následně darovat, a tyto speciální zařízení umístit na veřejně přístupná místa jako jsou školy, školní družiny, obecní a městské úřady a veřejně přístupná místa a to tak, aby tato zařízení mohla být použita k záchraně lidského života co největší skupinou osob.

 • Podpora denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců a obdobných zdravotních či sociálních zařízení, které jsou zřízeny za účelem poskytování sociální a zdravotní péče nemocným dětem, dorostu a dospělým (především pak onkologickým pacientům a postiženým dětem).

    

Usnesení KS Ostrava s nabytím právní moci, o založení NF 

Zakládací listina

Statut nadačního fondu