Ing. Pavel Novotný
předseda správní rady
Email: pavel.novotny@nfpavlanovotneho.cz
Telefon: +420 604 455 673
• Od roku 2002 spolupořadatel charitativní akce s názvem “Pomozte postiženým dětem”, jehož výtěžek je každoročně věnován Dětskému stacionáři Mraveneček při Charitě Opava. Za předešlých 14. ročníků bylo předáno zástupcům Charity Opava celková částka přesahující 3.000.000,-Kč. Nejvyšší částka v daném roce přesáhla hodnotu 410.000,-Kč.
• Každoročně od roku 2009 pořadatel společenského plesu pořádaném OFS Opava, na kterém je předána finanční částka vybrané rodině postiženého dítěte. 
Více informací zde...

  

MUDr. Jaroslav Hájek
člen správní rady
Email: j.hajek@seznam.cz
Urologická onkologie zejména problematika karcinomu prostaty, karcinomu varlat,karcinomu močového měchýře a karcinomu ledviny
Paliativní medicína a hospicová péče
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro urologická oddělení krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji ( například  Slezská nemocnice Opava, Městská nemocnice Ostrava- Fifejdy ,nemocnice Ostrava-Vítkovice ,nemocnice  ve Frýdku– Místku,nemocnice Orlová ,nemocnice Karviná-Ráj.)
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro odborné urologické ambulance v Moravskoslezském kraji ( například urologické ambulance v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Frýdku –Mistku, Bruntále,Třinci, Krnově, ,Havířově.. )
Více informací zde...

  

PharmDr.Bc. Miroslava Novotná 
členka správní rady
Email: Miroslava.novotna@nfpavlanovotneho.cz
SZŠ a VZŠ Ostrava - učitel odborných předmětů
Česká lékárna holding, a.s., Brno - Lékárna Dr.MAX, Opava-Kateřinky - lékárník asistent
Laval Pharma a.s. , Praha - Lékárna v OC BREDA, Opava - lékárník asistent
Členství v profesní organizaci :  Česká lékárnická komora
Více informací zde...

 

 

Předali jsme křesla a invalidní vozík zástupcům Fakultní nemocnice Ostrava

Darovací týden v nadačním fondu pokračuje!

Dneska po obědě předal náš zakladatel Pavel Novotný zástupcům Fakultní nemocnice Ostrava velmi potřebné věčné dary.

Zástupci Kliniky Hematoonkologie převzali 10ks speciálních křesel určených pro personál a klienty kliniky a zástupci Paliativní a Podpůrné ambulance převzali speciální invalidní vozík určený pro klienty této ambulance. Celková hodnota darovaných věcí činí částku 39.340, -Kč!

Invalidní vozík v hodnotě 8.850,- Kč byl pořízen z vyhlášené veřejné sbírky určené mimo jiné na pořízení potřeb určených pro zdravotnické zařízení zabývající se léčbou onkologických pacientů.

Chceme tímto moc poděkovat všem dárcům, kteří na pořízení výše uvedených darů přispěli!

 

Zástupcům obce Služovice slouží nový defibrilátor!

Říká se, že déšť, přináší štěstí.

V roce 2017 jsme předali zástupcům obce Chlebičov náš první defibrilátor, dneska jsme předali zástupcům obce Služovice defibrilátor. V tento deštivý den 6. 10. 2021 požehnal novému defibrilátoru místní pan farář a zakladatel fondu Pavel Novotný. Náš ředitel popřál zástupcům obce Služovice včele se starostou Petr Weczerek a místostarostou Tomášem Barčem hned dvě věci. Ať defibrilátor je použit co nejméně a pokud bude použit, nechť pomůže k záchraně lidského života.

V letošním roce předáme ještě jeden defibrilátor a na příští rok už máme několik dalších zájemců.

Záchrana lidského života je totiž velmi důležitá!

Náš fond oslavil 5. výročí své existence!

Nadační fond Pavla Novotného slaví 5. výročí od založení. Pod mottem "Věříme v život" podporujeme nejen onkologické pacienty, ale také dobrovolníky i specialisty, kteří jim poskytují oporu a pomáhají řešit praktické problémy v průběhu léčby.

Pořádáme preventivní akce zaměření na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, zajišťujeme kvalitní následnou péči pro onkologické pacienty, organizujeme pravidelná setkání, oborné semináře, vzdělávací, kulturní, společenské nebo sportovní akce pro členy KLUBU PŘÁTL NF Pavla Novotného.

A co se nám za těch pět let podařilo?

Z počátku naší existence jsme se zaměřovali zejména na prevenci uroonkologických onemocnění a rakoviny tlustého střeva a konečníku. V loňském roce jsme měli možnost přispět na pořízení prsního fantoma a rozhodli jsme se tak rozšířit naše zaměření rovněž o osvětu rakoviny prsu. Dále zlepšujeme vybavení nebo zajištujeme nová zdravotnická zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče. Provádíme vzdělávání za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče dospělých, ale také dětí.

Zajišťujeme dobrovolnickou činnost, kdy od února roku 2017 do dnešního dne se podařilo uskutečnit celkem 27 školení, z nichž vzešlo přes 100 dobrovolníků, kteří pravidelně docházejí do 8 zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. V této oblasti se nám letos úspěšně podařilo obhájit akreditaci na další 4 roky, přičemž touto akreditaci disponují pouze dvě zařízení. Jsme tak náležitě hrdí, že se nám to podařilo.

Podporujeme denní stacionáře, terapeutické dílny, hospice a obdobné zdravotní či sociální zařízení. Jako příklad můžeme uvést denní stacionáře Čmeláček v Ostravě nebo Mraveneček v Opavě, dále spolupracuje třeba s mobilním hospicem Strom Života.

Napomáháme ke zlepšení a zajištění dostupnosti speciálních zdravotnických pomůcek, defibrilátorů a dalšího příslušenství, které slouží k okamžité záchraně lidského života. Za dobu trvání našeho fondu se podařilo předat již 4 defibrilátory.

Zjišťujeme podporu nemocných dětí a dospělých pacientů, kteří trpí vzácnou zdravotní vadou (např. srdeční, cévní, mozkovou atd.) a jejich další léčbu.

Podporujeme zdravotně (tělesně i mentálně) handicapované sportovce a další talentované osoby v oblasti kultury, vědecké či jiné činnosti.

Dne 3. 5. 2018 zahájila provoz naše Kavárna života v ambulanci hematoonkologie ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Od 1. 7. 2020 provozujeme ojedinělé poradenské místo s názvem CENTRUM ŽIVOTA v Ostravě Vítkovicích, kdy za dobu jeho krátkého trvání navštívilo naši poradnu už 102 klientů z celé České republiky!

Za pět let bytí našeho fondu se nám podařilo uskutečnit celkem 15 veřejných sbírek, kdy jsme pomohli 15 lidem a jejich rodinám z celé České republiky v jejich nelehké životní situaci. Celková výše finančních darů z těchto sbírek se vyšplahala na částku ve výši 1.102.000,- Kč! Nejmladšímu obdarovanému bylo 14 měsíců a nejstaršímu 57 let.

Uspořádali jsme 3 báječné charitativní koncerty v kostelech a divadlech, předali hmotné dary v celkové hodnotě 1.297.503,- Kč, přičemž za 5 let přistála na všech účtech nadačního fondu neuvěřitelná částka 7.500.000,- Kč!

Krásné půlkulaté výročí jsme oslavili v naší kavárně, kde jsme přivítali samé vzácné hosty! Chtěli bychom jim poděkovat za účast a zejména pak patří poděkování duchovnímu otci myšlenky dobrovolnické činnosti v našem fondu panu profesorovi Romanovi Hájkovi.

Ušli jsme za pět let dlouhou cestu a pomohli lidem, kteří nás potřebovali! Doufáme, že se nám podaří kráčet dál a třeba i s Vaší pomocí!

Děkujeme!

  

Předali jsme ocenění pro nejúspěšnějšího handicapovaného sportovce okresu Opava za rok 2020!

V sobotu 2. 10. 2021 večer se už po čtvrté zúčastnil zakladatel našeho nadačního fondu Pavel Novotný společně se svou manželkou Miroslavou Dudovou-Novotnou a dcerou Viktorkou slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Opava za rok 2020. Samotné vyhlášení proběhlo ve Slezském divadle Opava.

Jako už tradičně jsme byli hrdým partnerem kategorie pro handicapované sportovce a letos z našich rukou převzala ocenění paní Marta Špačková ze Sportovního klubu tělesně postižených v Opavě. Paní Marta se i přes svůj handicap dlouhodobě věnuje kuželkám, kde patří k nejlepším v republice

Paní Špačkové přejeme hlavně pevné zdraví a taky hodně dalších sportovních úspěchů!