Ing. Pavel Novotný
předseda správní rady
Email: pavel.novotny@nfpavlanovotneho.cz
Telefon: +420 604 455 673
• Od roku 2002 spolupořadatel charitativní akce s názvem “Pomozte postiženým dětem”, jehož výtěžek je každoročně věnován Dětskému stacionáři Mraveneček při Charitě Opava. Za předešlých 14. ročníků bylo předáno zástupcům Charity Opava celková částka přesahující 3.000.000,-Kč. Nejvyšší částka v daném roce přesáhla hodnotu 410.000,-Kč.
• Každoročně od roku 2009 pořadatel společenského plesu pořádaném OFS Opava, na kterém je předána finanční částka vybrané rodině postiženého dítěte. 
Více informací zde...

  

MUDr. Jaroslav Hájek
člen správní rady
Email: j.hajek@seznam.cz
Urologická onkologie zejména problematika karcinomu prostaty, karcinomu varlat,karcinomu močového měchýře a karcinomu ledviny
Paliativní medicína a hospicová péče
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro urologická oddělení krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji ( například  Slezská nemocnice Opava, Městská nemocnice Ostrava- Fifejdy ,nemocnice Ostrava-Vítkovice ,nemocnice  ve Frýdku– Místku,nemocnice Orlová ,nemocnice Karviná-Ráj.)
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro odborné urologické ambulance v Moravskoslezském kraji ( například urologické ambulance v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Frýdku –Mistku, Bruntále,Třinci, Krnově, ,Havířově.. )
Více informací zde...

  

PharmDr.Bc. Miroslava Novotná 
členka správní rady
Email: Miroslava.novotna@nfpavlanovotneho.cz
SZŠ a VZŠ Ostrava - učitel odborných předmětů
Česká lékárna holding, a.s., Brno - Lékárna Dr.MAX, Opava-Kateřinky - lékárník asistent
Laval Pharma a.s. , Praha - Lékárna v OC BREDA, Opava - lékárník asistent
Členství v profesní organizaci :  Česká lékárnická komora
Více informací zde...

 

 

Následná péče pro vyléčené onkologické pacienty a pomoc s jejich návratem do běžného a pracovního života

Proč jsem se rozhodl věnovat této oblasti? Jednoduchá odpověď! Na vlastní kůži jsem se od roku 2009 přesvědčil, jak je těžké se pro člověka s onkologickým onemocněním vrátit zpět do běžného a pracovního života. Během léčby nemá onkologický pacient mnohdy pomyšlení na problémy, které mu mezitím vznikly v jeho soukromém nebo pracovním životě. Jedná se např. o problémy s neuhrazením inkasa za vodu, elektřinu, plyn (hrozí odpojení od současných poskytovatelů těchto komodit), nesplacením splátek za poskytnutí úvěru či hypotéky nebo problémy vzniklé s neuznáním nároku na plnění životní pojistky nebo nepřiznáním I., II. nebo III. stupně invalidity.

Další velmi podstatnou součástí tohoto projektu je povědomí o následné poonkologické léčbě, jako jsou např. rehabilitace, lázeňské pobyty nebo rekondiční cvičení.

Ve všech těchto oblastech by chtěl být náš nadační fond být nápomocen

S pozdravem Pavel Novotný  

Odpovědi na nejčastější vzniklé problémy:

• Kdy a na jaký mám nárok na invalidní důchod? 

Nárok na invalidní důchod má člověk, který:

• nedosáhl ještě věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let

• stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně (nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně)

• potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

• nesplnil podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29 zdp

• nedosáhl  ještě  důchodového věku v případě, že mu byl přiznán  starobní důchod podle  ust. § 31 zdp (tj. starobní důchod před dosažením důchodového věku)

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm) nebo případně nás můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky, rádi Vám pomůžeme…

 

 Kdy mám nárok na vystavení průkazu ZTP, ZTP/P, TP a kde si mám o něj požádat?

Na průkazy tzv. mimořádných výhod mají nárok zdravotně postižení občané, kteří splňují následujíc kritéria:

• 1. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením TP (těžké postižení) - držitel/ka má nárok na vyhrazené místo k sedění v MHD, autobusových a vlakových spojích, kromě míst vázaných na konkrétní místenku. Držiteli průkazu TP nevzniká nárok na žádnou slevu z ceny jízdného a při jízdě v MHD tedy musí mít k tomuto průkazu zakoupenou a označenou jízdenku dle platného tarifu či zóny. Dále má právo přednosti např. při projednávání osobních záležitostí na úřadech, pokud čekání ve frontě představuje nutnost dlouhého stání.Majitel/ka tohoto typu výhod nemá nárok na parkovací průkaz pro zdravotně postižené. Nesmí tedy ani stát nebo parkovat na místech vyhrazených pro vozíčkáře - invalidy. Naopak je povinen/a hradit dálniční mýto, a to v plné výši.Pokud není osobou invalidní v některém stupni nebo OZZ, nemá držitel/ka nárok na žádné slevy na dani nebo bonusy.Držitelé průkazu TP si mohou vyřídit tak zvaný euroklíč.

• stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením ZTP (zvlášť těžké postižení) - držitel/ka má nárok na stejné výhody jako u průkazu TP, dále je osoba bezplatně přepravován/a v MHD (zahrnuje tramvaj, autobus, trolejbus, metro). 2. stupeň těchto výhod umožňuje držiteli uplatnit 75% slevu na jízdném ČD, a to v 2. třídě osobních vlaků i rychlíků. Pokud cestující preferuje autobusovou vnitrostátní dopravu, pak ho ZTP opravňuje ke slevě 75% z ceny jízdného.Aby mohl držitel průkazu uplatnit jakoukoliv slevu jízdného, musí mít svůj průkaz vždy u sebe. Nestačí jen platné rozhodnutí o přiznání průkazu v době před jeho vlastním vydáním. Na slevy máte tedy právo až okamžikem vydání průkazu. Držitel/ka ZTP má také nárok na parkovací průkaz pro zdravotně postižené, díky němuž smí zdarma stát nebo parkovat na místech pro invalidy, vozíčkáře. Výhoda přitom platí ve všech státech EU.

Vlastníte-li parkovací průkaz, máte také nárok na vyhrazené stání před Vaším domem. Přitom zaplatíte za jeho zřízení, tedy za vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a za vodorovnou značku označující toto Vaše místo, neplatíte však už poplatek za užití silnice, na které vůz stojí.S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici.Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny.

Mezi další výhody tohoto stupně (tedy ZTP) patří bezplatný zápis Vašeho auta (nikoli tříkolky) do registru motorových vozidel a rovněž vydání řidičského průkazu zdarma.Držitel/ka ZTP je osvobozen/a od ekologické daně.Další majitel téhož vozidla, který nemá průkaz OZP tohoto stupně, je ale povinen tuto daň zaplatit.Pokud Vám byl úřadem práce přiznám příspěvek na motorové vozidlo, můžete žádat na finančním úřadě dle trvalého bydliště o vrácení DPH, nejvýše 100 000 Kč. DPH je možné vrátit i u ojetiny, pokud je prodejce plátce DPH. Výhoda je vázána na příspěvek z ÚP (na výši příspěvku nesejde) a neplatí pro auta, která jste celá financovali sami.Držitel/ka ZTP je osvobozen/a od poplatku za ověření podpisu, jestliže jej neověřuje u notáře anebo na poště.Nyní tedy ještě jednou, pro přehlednost, vyjmenuji pouze výhody vázané na parkovací průkaz (nikoliv na ZTP):stání a parkování na místech pro invalidy zdarma, vyhrazené parkovací stání před domem, vjezd do zákazu vjezdu po dobu nezbytně nutnou, není-li auto překážkou na silnici, možnost vjezdu do zákazu stání s dodatkovými tabulkami "mimo dopravní obsluhu", "jen dopravní obsluha", "mimo zásobování", možnost vjet do pěší zóny.Držitel/ka ZTP je zcela osvobozen/a od dálničních poplatků.

• 3. stupeň výhod = průkaz OZP s označením ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem) - všechny výhody platné pro průkaz TP a ZTP, nevidomí mohou bezplatně přepravovat svého vodícího psa. Občané vidoucí pak dle těchto výhod bezplatně přepravují dopravními prostředky rovněž svého průvodce. Osoba průvodce a požadavky na ni nejsou nijak specifikovány zákonem.Podmínky pro průvodce držitele průkazu ZTP má právo specifikovat dopravce. Dopravní podnik žadné podmínky, jako např. věkovou hranici průvodce, neuvádí.Naproti tomu České dráhy aktuálně uvádějí, že chce-li držitel ZTP/P uplatnit slevu jízdného pro svého průvodce, pak jím nesmí být jiný držitel průkazu ZTP či ZTP/P, ani osoba mladší 10 let. To platí pro všechna postižení, s výjimkou nevidomých cestujících. Ti s sebou jako jediní mohou mít průvodce mladšího, než 10 let. 

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce nebo např. na webových stránkách www.pohyblivost.cz. Samozřejmě i v této oblasti jsme Vám schopni a ochotni rychle pomoci. Vaše dotazy prosím směřujte na naše emailové adresy nebo na adresu našeho právního zástupce JUDr. Milana Čichoně.

 

Kdy a kde mohu požádat o vystavení poukazu na lázeňskou péči (komplexní lázeňská péče a příspěvková lázeňská péče)?

Obecně lze říci, že o lázeňskou péči můžete požádat u svého praktického lékaře. Ten bude potřebovat souhlas odborného lékaře (např. onkologa, ortopeda, revmatologa, atd.) a co je nejdůležitější, vaše diagnóza musí být uvedena v indikačním seznamu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (současná právní úprava je uvedena ve vyhlášce č. 2/2015). Po vyplnění žádosti a formuláře zanesete nebo pošlete žádost o lázeňskou rehabilitační péči do vaší zdravotní pojišťovny. 

Rozeznáváme dva základní typy lázeňské péče a to tzv. Komplexní lázeňskou péči, kde vám vaše zdravotní pojišťovna hradí jak veškeré vaše zdravotní procedury, tak dále pak stravu a ubytování. Tento typ péče je pacientovi poskytován v pracovní neschopnosti. Termíny hospitalizace jsou různé, ve většině případů je to 21 dnů. Pobyt může být pacientovi prodloužen se souhlasem revizního lékaře jeho zdravotní pojišťovny.

Příspěvková lázeňská péče je poskytována pacientům s jejich finančním příspěvkem, tzn., že klient si hradí stravu a ubytování, zdravotní pojišťovna mu hradí ze svého pouze zdravotní procedury určené lékařem. Tento pobyt není možné čerpat v pracovní neschopnosti, tzn. že klient si musí ve většině případů vzít u svého zaměstnavatele dovolenou nebo náhradní volno. Základní délka pobytu je 14 dnů, pobyt může být prodloužen.

Bližší informace naleznete na webových stránkách http://www.lecebne-lazne.cz. V případě vašich jsme vám k dispozici…

 

 Kdy a kde mohu žádat o zdravotní péči v rehabilitačních ústavech a dalších podobných zařízeních, kdo mě poukaz vystaví?

Požádat o vystavení poukazu na tzv. zdravotní péči v odborných léčebnách individuální léčebné rehabilitace můžete požádat svého praktického lékaře nebo odborného specialistu (praktického lékaře, ortopeda, neurologa a další). Praktický lékař po posouzení vašeho zdravotního stavu vypíše čtyřdílný formulář „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ a následně zašle k odsouhlasení na vaši zdravotní pojišťovnu. K tomuto formuláři je nutné doložit lékařskou zprávu odborného lékaře. Klient, pokud nastupuje na léčebnou rehabilitační péči ze svého sociálního prostředí, musí do léčebny nastoupit nejpozději do 3 měsíců od potvrzení poukazu.

Kromě těchto lůžkových rehabilitačních pobytů vám může odborný specialista vystavit poukaz na ambulantní péči, tzn., že do odborné rehabilitační ambulance docházíte individuálně na předem schválené léčebné procedury (např. po práci na fyzioterapii, odborný tělocvik a další procedury).Jedná se o žádanky typu FT nebo K.

Bližší informace naleznete na webových stránkách svých zdravotních pojišťoven nebo u poskytovatelů léčebné rehabilitační péče. 

Podrobnější informace zjistíte rovněž v zákonu č. 1/2015 ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí je novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (příloha č. 5) a o Vyhlášku ze dne 23. prosince 2014 č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Oba tyto právní předpisy nabyly účinnosti dnem 6. 1. 2015.  

Nebojte se nás zeptat, rádi vám poradíme. Do budoucna chceme v této oblasti spolupracovat s různými poskytovateli zdravotní péče a léčebných lázní. Víme, jak je důležitá následná péče pro vyléčené onkologické pacienty!!! 

 Co mám dělat, když mě chce dát zaměstnavatel výpověď nebo mě chce přeřadit bez mého vědomí na jinou práci kvůli mému zdravotnímu stavu?

Přeložení nebo rozvázání pracovního poměru může mít diskriminační nebo šikanózní povahu, je možné podat stížnost k oblastnímu Státnímu inspektorátu práce nebo k soudu. V případě, že obdržíte výpověď z pracovního poměru, je dána lhůta 2 měsíců počítaná od data, kdy má pracovní poměr skončit k podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Lhůtu je nutné dodržet. 

• Co mám dělat, když jsem v důsledku nezaplacení měsíčních nebo jiných splátek, dostal výpověď od dodavatelů elektrické energie, plynu nebo vody?

Je nutné neprodleně kontaktovat dodavatele a požádat o možnost úhrady ve splátkách a zrušení výpovědi, popřípadě vyhledat alternativní dodavatele. Nedopusťte, aby jste byli odpojeni zcela, v případě elektrické energie je nutné provést revizi, která je rovněž zpoplatněna. 

Co mám dělat, když jsem v době nemoci dostal výpověď z nájmu nebo podnájmu bytu?

Ve lhůtě dvou měsíců od obdržení výpovědi je možné podat žalobu na přezkoumání, zda-li je výpověď oprávněná. Doporučujeme rovněž vyhledat právní pomoc.

• Co mám dělat, když mě pojišťovna, u které mám uzavřenou životní nebo úrazovou pojistku, zamítla plnění z této pojistky kvůli mému zdravotnímu stavu?

Prostudujte si pečlivě zejména všeobecné obchodní podmínky. Nárok se posuzuje podle lékařských posudků, vyhledejte příslušné specialisty (lékaře), požádejte o vyhotovení odborných zpráv a ty zašlete pojišťovně. V případě zamítnutí návrhu je nutné vyhledat právní pomoc. Své nároky řešte bez zbytečného odkladu, nároky na plnění z pojistných smluv se ve zkrácené lhůtě promlčují. 

• Co mám dělat, když nejsme schopen splácet půjčku vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí finanční půjčky, úvěru, úvěru ze stavební spoření nebo hypotéky?

Požádejte o restrukturalizaci dluhu, možnost úhrady ve splátkách. V případě, že dlužíte více než dvěma osobám či subjektům zvažte možnost oddlužení prostřednictvím insolvenčního soudu. Doporučujeme vyhledat odbornou pomoc advokáta nebo osob specializující se na oddlužení formou insolvence. Rozhodně se vyvarujte pomoci osob vydávajících se za odborníky na oddlužení ale ve skutečnosti nabízejících jen další půjčku. Oddlužení je možné jen prostřednictvím krajských soudů. 

 

V případě, že vám tyto odpovědi nepomohly anebo si netroufáte tyto záležitosti řešit sami, obraťte se prosím s odbornou pomocí na člena týmu našeho nadačního fondu JUDr. Milana Čichoně, advokáta, vysokoškolského pedagoga a člena rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví ČR, který 

Pokud jste zároveň členy Klubu přátel našeho nadačního fondu, dostanete další 20% slevu z jeho poskytnutých služeb!