Výroční zpráva za rok 2019

 

Rozvaha výroční zprávy

 

Výkaz zisku a ztrát

 

Příloha k účetnictví závěrce

 

Revizní zpráva o kontrole hospodaření za rok 2019