JAK POMOCI  

Nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci s Nemocnicí s poliklinikou Havířov vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU určenou pro Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov.

 

K čemu vybrané peníze poslouží?

Pořídí se aplikační křeslo pro pacienty, kterým bude podávána chemoterapie a dále se zvelebí pokoje lůžkové stanice a čekárny hematologického stacionáře Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov.

 

Jak můžete přispět?

Peníze můžete zaslat na sbírkový účet založený pro tuto veřejnou sbírku u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 40096-4218494339/0800, VS: 22016 nebo vhodit do zapečetěné putovní pokladničky (pokladnička bude umístěna v útrobách Nemocnice s poliklinikou Havířov a dále bude putovat po různých místech Havířova a okolí).

 

Od kdy je veřejná sbírka vyhlášena a do kdy trvá?

Veřejná sbírka byla vyhlášena se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezské kraje pod Čj: MSK 60895/2016 a trvá od 21. 5. 2016 do 31. 10. 2016 

Bližší informace k této veřejné sbírce a aktuální stav výše vybrané částky naleznete na webových stránkách NF Pavla Novotného nebo v Karvinském

a Havířovském deníku.

Osvědčení veřejné sbírky

 

Děkujeme všem dárcům

Správní rada

Nadační fond Pavla Novotného