KONTAKT  

Kde nás zastihnete

 

NF Pavla Novotného

Vrchní 280

747 31   Chlebičov

 

+420 604 455 673

 info@nfpavlanovotneho.cz

Onkourologická prevence

Oznámení nálezu nádorového onemocnění - rakoviny je vždy informací, která změní život a názor na něj. Vede k přehodnocení mnoha životních priorit, přináší obavu. Nicméně víme, že zachycení nádorového onemocnění ve včasném stádiu a následná adekvátní léčba vede velmi často k úplnému vyléčení a návratu ke zvyklým životním aktivitám a plnohodnotnému životu.

Nejlépe je samozřejmě nádorovým onemocněním předcházet především zdravým životním stylem. Tento postoj nazýváme primární prevencí. Ale u mnohých nádorových onemocnění neznáme přesnou příčinu a ani základní dodržování životního stylu nemusí zabránit vzniku nádorového onemocnění i proto, že existuje spoustu nežádoucích vlivů životního prostředí, které sami nejsme schopni ovlivnit.

Abychom zachytili nádorové onemocnění včas nemůžeme čekat na projevy jakéhokoliv nádorového onemocnění, ale musíme nádory aktivně vyhledávat. Aktivní přístup v diagnostice jakéhokoliv onemocnění je pojmenován jako sekundární prevence. Existují preventivní programy hrazené zdravotními pojišťovnami, které se zabývají aktivním skríningem ( mamografický skríning, vyšetření stolice ke skríningu kolorektálního karcinomu, skríning karcinomu děložního čípku ). Aktivní skríning je plošné vyšetření obyvatelstva, které má za cíl vyhledat co největší množství postižených obyvatel ještě v obě , kdy nemají žádné příznaky onemocnění. Dalším typem sekundární prevence je aktivní vyhledávání rizikových pacientů podle rizikových faktorů spojených s určitým typem onemocnění. Informace jistě poskytne každý praktický lékař. Praktický lékař je i ten , který pomůže se základním vyšetřením u rizikových skupin pacientů a jejich nasměrování k odbornému lékaři, který pak rozhodne o dalším diagnostickém postupu, případně převezme klienta do dalšího sledování. 

 

Rakovina prostaty 

Nádorové onemocnění prostaty je nejčastějším nádorovým onemocnění mužů a nově postihuje přibližně 70 mužů ze 100 000 a 13 mužů ze 100 000 na rakovinu prostaty zemře. Prostata je orgán, který slouží k vytvoření prostředí pro spermie, je tedy důležitá pro reprodukci. Je uložena pod močovým měchýřem a jejím středem prochází močová trubice. Přibližně od 40 roku věku dochází vlivem změn hormonálního prostředí k jejímu zvětšování, což se může projevovat potížemi s močením. Výskyt rakoviny prostaty u mužů v toto věku je relativně  nízký, ale s věkem narůstá a kulminuje kolem 6 – 7 dekády. Rakovina prostaty nemá žádné významné specifické rizikové faktory , až na výskyt nádorového onemocnění v rodině. Samotná rakovina prostaty nemá žádné specifické příznaky, především ve svém počátečním stádiu. Proto při aktivním vyhledávání využíváme k diagnostice tzv. markeru PSA ( prostatický specifický antigen ) v kombinaci s vyšetřením prostaty přes konečník. Na rozdíl od samovyšetření varlat nejsme schopni samovyšetření prostaty realizovat. PSA je bílkovina vytvářená buňkami prostaty a její zvýšení v krvi nás informuje o tom, že se v prostatě něco děje. Vyšší hladina PSA v krvi nás informuje o zvýšeném riziku přítomnosti nádorového onemocnění prostaty. Další významným rizikovým faktorem přítomnosti karcinomu prostaty je změna tuhosti prostaty. Oba nálezy se mohou vyskytovat samostatně, proto je nutné kombinovat obě vyšetření. Tato vyšetření indikujeme jak preventivní vyšetření od 50 roku věku. Ale v případě výskytu rakoviny prostaty v rodině ( otec, děd, strýc, bratr ) je indikováno vyšetření již od 40 roku věku. Při nálezu zvýšeného PSA nebo zvýšené tuhosti prostaty při vyšetření konečníku je nutné provést biopsii prostaty, která teprve může stanovit diagnózu rakoviny prostaty. Pokud rakovinu prostaty potvrdíme biopsií a z vyšetření vyplyne, že je nádor lokalizován jen na prostatu a nešíří se nikam dál, pak můžeme zahájit adekvátní léčbu operací ( radikální prostatektomie - kompletní odstranění prostaty ), nebo radioterapií ( ozáření prostaty fotony, které zničí buňky prostaty a rakoviny ). V případě rozšíření nádorového onemocnění do uzlin, nebo vytvoření metastáz v kostech nebo jiných orgánech, se používá i hormonální léčba - blokáda mužského hormonu testosteronu, který sehrává významnou úlohu ve vývoji rakoviny karcinomu. V konečném stádiu rakoviny prostaty je indikována i chemoterapie a v současnosti i biologická terapie. Včasná diagnóza a léčba zabrání rozvoji konečného stádia rakoviny, které je obvykle spojena s mnoha komplikacemi ve funkci vyprazdňování močového měchýře, blokády odchodu moči z ledviny a bolestmi ledvin s nutností zavádění drenážních hadiček do ledviny a močového měchýře, nebo bolestí kostí, způsobených metastázami ( bolesti zad mohou být bohužel prvním příznakem rakoviny prostaty ). 

Cílem prevence rakoviny prostaty je nalézt případné včasné stádium tohoto onemocnění

Realizace : vyšetření PSA z krve a vyšetření prostaty konečníkem na odporné ambulanci, v případě podezření na rakovinu prostaty realizace biopsie prostaty. 

Spolupracující zdravotnická zařízení:

 

Rakovina varlat

Rakovina varlat je relativně vzácným onemocněním, ale postihuje často mladé muže, a mívá poměrně rychlý průběh při nedostatečné léčbě. Nejčastěji se vyskytuje u mužů mezi 15 – 40 rokem a v této věkové kategorii je dokonce nejčastější rakovinou vůbec. Vzhledem k tomu, že nádorové onemocnění varlete je různorodé, vyskytuje se v životě muže i další rizikové období kolem 6-7 dekády. Nově nalézáme nádorové onemocnění varlete u 7-8 mužů ze 100 000, umírá na něj 0.5 mužů ze 100 000. Rizikovým faktorem rakoviny varlete je podobně jako u prostaty výskyt rakoviny varlete v rodině. Dalším rizikovým faktorem je kryptorchismus ( nesestouplé varle - především tehdy, jestli se neodoperuje do 2 let věku ). Nejlépe se diagnostikuje rakovina varlete pohmatem, tedy prohmatáním  varlete a následným sonografickým vyšetřením varlete v odborné ambulanci. Samovyšetření varlete je poměrně jednoduchým výkonem a může být analogií samovyšetření prsů u žen. Varle nejlépe vyšetříme ve stoje po teplé sprše, kdy jemně prohmátneme varle a provedeme srovnání levého a pravého varlete co se týče tuhosti, změny tvaru a velikosti. Je třeba si uvědomit, že za varletem je nadvarle, která má jinou strukturu, než varle a může se někdy jevit jako tkáň, která je navíc. Při odchylkách je indikováno odborné vyšetření. Součástí odborného vyšetření je sonografické vyšetření, které je hlavním diagnostickým kritériem v indikaci léčby. Pro zhodnocení nádoru i v tomto případě odebíráme nádorové markery ( LDH - laktátdehydrogenáza, AFP - alfafetoprotein, betaHCG -betachoriogonadotropin ). Tyto markery nemusí být zvýšené i při výskytu rozsáhlého onemocnění spojeného s metastázami. Jejich hladina hodně závisí na histologickém typu rakoviny a jejím rozsahu. Při nálezu nádorového onemocnění varlete je indikována jako první chirurgická léčba  - radikální orchiektomie ( kompletní odstranění varlete řezem v třísle ). Po potvrzení histologického nálezu z odstraněného varlete indikujeme CT vyšetření plic a břicha, abychom odhalili případné metastázy. Rozsah onemocnění a histologický nález pak určuje způsob léčby ( radioterapie, chemoterapie nebo chirurgické odstranění uzlin okolo velkých cév aorty a dolní duté žíly ). Nádorové onemocnění varlat patří díky rychle se množícím buňkám k agresivním typům rakoviny. Ale díky kombinované terapii je možno vyléčit jej i ve vyšších stádiích. Ale léčba sama o sobě je vyčerpávající pro pacienta, proto je lépe nádorové onemocnění odhalit již v době, kdy je lokalizováno jen na varle. Pokud muž podcení přítomnost nádorového onemocnění varlete, dochází k rychlému rozvoji metastáz, které organismus vyčerpávají a vedou rychle k úmrtí.

Samovyšetření  varlat je vhodné  provádět 1x měsíčně.

Cílem prevence nádorového onemocnění varlat je časná diagnóza a výuka samovyšetřovacího postupu.

Realizace : vyšetření a samovyšetření varlat , sonografické vyšetření v odborné ambulanci.

Spolupracující zdravotnická zařízení:

 

Rakovina ledvin

Nádorové onemocnění ledviny se nově vyskytuje u 15 lidí ze 100 000. Úmrtnost na toto rakovinné onemocnění je 4.5 obyvatel na 100 000. Česká republika je na prvním místě na světě ve výskytu rakoviny ledvin. Výskyt rakoviny ledvin narůstá od 4 dekády s maximem v 6 dekádě. Muži jsou postiženi 2x častěji než ženy. Pro nádorové onemocnění ledviny neexistují specifické rizikové faktory. Nicméně kouření, obezita, vysoký tlak, hemodialýza, respektive chronické zánětlivé onemocnění ledvin. Karcinom ledviny se může projevovat změnou barvy moči do červena obsahem krve. Krev může být zjistitelná jen pod mikroskopem. Dalším příznakem mohou být bolesti v bederní krajině. Ale tato změna je spjata již s velmi objemnými nádory. Dnes nejčastěji nalézáme nádory ledviny za pomocí sonografie, protože toto vyšetření je snadno přístupné a proveditelné. Při podezření na nádor ledviny na sonografii indikujeme další vyšetření, především CT ( computerová tomografie ) nebo MRI ( magnetická resonance ) v indikovaných případech. Tato rentgenová vyšetření nás informují o rozsahu, velikosti, uložení nádoru v ledvině a dále nás informují o eventuální přítomnosti metastáz. Při nálezu nádoru ledviny do 4 cm, někdy až 7 cm je pak resekce – částečné odstranění ledvinné tkáně s nádorem. Pokud je nádor větší, nebo v nepříznivé poloze pro toto řešení, pak musíme odstranit celou ledvinu. Základní léčbou rakoviny ledviny je chirurgická léčba. V případě metastáz se snažíme i tyto odstranit chirurgicky. Nově se používá biologická terapie. 

 

Cílem prevence nádorového onemocnění ledvin je časná diagnóza a vyhledání nádoru ledvin

Realizace: vyšetření moče na krev a sonografické vyšetření ledvin.

Spolupracující zdravotnická zařízení:

 

Rakovina močového měchýře

Rakovina močového měchýře postihuje častěji muže a kuřáky. V české populaci zjišťujeme nově rakovinu močového měchýře 9 lidí ze 100 000, na toto onemocnění umírají 3 lidé ze 100 000. Rakovina močového měchýře se nejčastěji projevuje krví v moči, může se projevovat také jako dlouhodobě trvající zánět močového měchýře, jako nucení na močení, časté močení, pálení při močení. Výskyt tohoto onemocnění je především u starších 40 let, ale může se vyskytovat i u mladších lidí. Častěji se vyskytuje u mužů. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je kouření cigaret. Časný záchyt rakoviny močového měchýře můžeme provést preventivním vyšetřením moči. Pokud nalezneme krev v moči je indikováno sonografické vyšetření močového měchýře a ledvin. Nejpřesnějším vyšetřením pro diagnostiku rakoviny močového měchýře je cystoskopie. Jedná se o endoskopické vyšetření se zavedením fibroskopu cesto močové trubice do močového měchýře. Vyšetření není bolestivé, ale není příjemné. Přímý pohled do močového měchýře zatím nenahradilo žádné jiné vyšetření. Při nálezu nádoru močového měchýře se provádí endoskopické ošetření nádoru. Pokud dochází k recidivám ( opakováním ) nádoru v močovém měchýři i při opakovaném ošetření, pak provádíme proplachy močového měchýře cytostatiky. Pokud se nádor šíří do stěny močového měchýře, pak je indikováno odstranění celého močového měchýře s následnou drenáží  močových cest ( močovodů ) do umělého močového měchýře vytvořeného z části střeva, nebo vyvedení do tzv. urostomie dle Brickera. Tato operace patři mezi jedny z nejnáročnějších operací, ale přináší významný benefit v přežití postiženého.  V případě metastáz můžeme využít chemoterapie. 

 

Cílem prevence nádorového onemocnění močového měchýře je časná diagnóza a vyhledání nádoru močového měchýře

Realizace: vyšetření moče na krev, sonografické vyšetření močového měchýře a případně cystoskopie.

Spolupracující zdravotnická zařízení:

 

Neplodnost

Počet párů, kterým se nedaří počít dítě přirozenou cestou, v posledních letech výrazně stoupá. V současné době je neplodných 20 -25% párů.

Neplodnost je definována jako neschopnost otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného styku. U žen nad 32 let se doporučuje základní vyšetření páru již po půl roce pravidelného nechráněného styku.

U některých párů je neplodnost spojená pouze s jedním faktorem (snížený počet spermií, neprůchodnost vejcovodů), u jiných se problémy kombinují. Asi u 10% párů není možno přes užití nejmodernějších diagnostických postupů jednoznačně určit příčinu neplodnosti.

 

Diagnostika neplodnosti

Samotné léčbě předchází velmi podrobná diagnostika, přispívá k odhalení příčiny neplodnosti a k následné úspěšné léčbě páru. Některé případy jsou na diagnostiku velmi jednoduché, jiné vyžadují hlubší a podrobnější vyšetření. V návaznosti na výsledky pak lékař navrhne nejvhodnější léčebnou metodu. Při léčbě zpravidla postupujeme od metod jednoduchých (intrauterninní inseminace) k metodám náročnějším (IVF, ICSI,..) s výjimkou případů, kdy je diagnostikována těžší patologie ve výsledku spermiogramu nebo neprůchodnost vejcovodů, případně je vyšší věk ženy a muže. 

Léčba neplodnosti metodami asistované reprodukce

 • IUI (intrauterinní inseminace)
 • IVF (in vitro fertilizace)
 • mikromanipulace  (ICSI, PISCI)
 • asistovaný hatching
 • nadstandardní kultivace
 • kultivace do stadia blastocyst
 • kontinuální monitoring vývoje embryí pomocí systému  Embryoscope (time lapse)
 • EmbryoGlue medium
 • Laser OCTAX NavilaseTM 

 

Léčba neplodnosti s použitím darovaných vajíček, spermií, embryí

 • rozsáhlá databáze vyšetřených dárkyň a dárců
 • minimální čekací lhůty
 • dlouhodobé zkušenosti
 • výborné výsledky

 

Programy kryokonzervace

 • kryokonzervace oocytů, spermií, embryí
 • social freezing (preventivní zamrazování a uchování mužských a ženských pohlavních buněk (spermií a oocytů) za účelem jejich pozdějšího využití
 • kryokonzervace pohlavních buněk a embryí pro onkologicky nemocné pacienty pro zachování budoucí fertility 

 

Onkologická léčba a neplodnost

Chemoterapie jako jedna ze základních možností onkologické léčby zanechává často trvalé následky a mezi nejčastější patří právě neplodnost, neboť dojde k nezvratnému poškození gonád. U mužů dokážeme těmto následkům předejít včasným odběrem spermatu a jeho kryokonzervací ještě před zahájením onkologické léčby. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou je rutinně používaná metoda s mnohaletou tradicí. Je hojně využívána, což svědčí o širokém povědomí laické i odborné veřejnosti. 

Obdobnou metodu lze nabídnout i ženám. Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín zavedla jako jedno z prvních IVF pracovišť v ČR do klinické praxe metodiku vitrifikace oocytů (rychlého mražení vajíček). Tato metodika umožňuje kryokonzervaci (zamražení a uchování pro budoucí použití) oocytů, což dosavadní technologie tzv. pomalého mražení neumožňovala.

Kryokonzervace embryí je dalším rozšířeným postupem, kdy před zahájením onkologické léčby je realizován IVF cyklus, v rámci něhož jsou všechna embrya kryokonzervována pro pozdější použití. Tento postup je realizovatelný pouze u pacientky, která má partnera, neboť léčba vyžaduje jeho písemný souhlas před provedením IVF cyklu a poskytnutí jeho spermií k oplození vajíček. Medicínsky je pak léčba limitována požadavkem na poměrně časné stadium onkologického procesu a dobrý zdravotní stav pacientky, neboť onkologická léčba musí být cca o měsíc odsunuta. 

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 

Kontaktní údaje:

IVF ZLÍN CZECH REPUBLIC 

U Lomu 638

760 01 Zlín

Tel. +420 577 005 911

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Onkourologická ambulance Krnov

Kontaktní údaje:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

I.P.Pavlova 552/9, ul. Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Urologická ambulance: Po - Pá 8:00 až 14:30h

objednávky tel: 554 690 664

www.szzkrnov.cz

Onkourologická ambulance Opava

Kontaktní údaje:

Slezská nemocnice Opava, p.o.

Olomoucká 470/86, 746 01 Opava

Urologická ambulance: Po - Pá 8:00 až 14:30h

objednávky tel: 553 766 632

www.nemocnice.opava.cz

Onkourologická ambulance Karviná

Kontaktní údaje:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.

Vydmuchov 399/5, 724 12 Karviná-Ráj

Urologická ambulance: Po - Pá 8:00 až 14:30h

objednávky tel. 596 383 111

www.nspka.cz

Onkourologická ambulance Havířov

Kontaktní údaje:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o

ul. Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Urologická ambulance: Po - Pá 8:00 až 14:30h

objednávky tel: 596 491 353

www.nsphav.cz

Onkourologická ambulance Frýdek-Místek

Kontaktní údaje: 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek

Urologická ambulance: Po - Pá 8:00 až 14:30h

objednávky tel: 558415111

www.nemfm.cz

 

Onkourologická ambulance Ostrava

Kontaktní údaje:

Fakultní nemocnice Ostrava

Budova A, Poliklinika 4. patro

ul. 17. listopadu 1790 708 52 Ostrava-Poruba

ordinační doba po-pá 8:00 až 14:30h

tel. 597 373 051 nebo 597 373 050

pro telefonické objednání volejte v době po-pá od 13:00h do 14:30h

 

Kontakty na ostatní urologické ambulance v Moravskoslezském nebo jiném kraji v České republice naleznete na těchto webových stránkách České urologické společnosti - www.cus.cz

 

Onkologická onemocnění

MUDr. Jaroslav Hájek
člen správní rady
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Urologická onkologie zejména problematika karcinomu prostaty, karcinomu varlat,karcinomu močového měchýře a karcinomu ledviny
Paliativní medicína a hospicová péče
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro urologická oddělení krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji ( například  Slezská nemocnice Opava, Městská nemocnice Ostrava- Fifejdy ,nemocnice Ostrava-Vítkovice ,nemocnice  ve Frýdku– Místku,nemocnice Orlová ,nemocnice Karviná-Ráj.)
V rámci urologické onkologie  práce specializovaného odborného konzultanta- onkologa  pro odborné urologické ambulance v Moravskoslezském kraji ( například urologické ambulance v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Frýdku –Mistku, Bruntále,Třinci, Krnově, ,Havířově.. )
Více informací zde... 

Urologická onemocnění

MUDr. Roman Staněk
Člen redakční rady Urologie pro praxi, recenzent české urologie 
Více informací zde...

 

 

Nemoci a problémy s neplodností

MUDr. David Rumpík
Telefon:
Email:
Ve své odborné praxi se již 18 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl –za Českou gynekologicko-porodnickou společnost - členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice.  Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství.
V roce 2012 zahájil postgraduální vzdělávací program na Masarykově univerzitě v Brně. Téma – Etické a právní aspekty surogátního mateřství.
Více informací zde...