KONTAKT  

Kde nás zastihnete

 

NF Pavla Novotného

Vrchní 280

747 31   Chlebičov

 

+420 604 455 673

 info@nfpavlanovotneho.cz

Kdo je dobrovolníkem

Člověk, který ve svém volném čase bez nároku na odměnu navštěvuje pacienty DLE POTŘEBY (většinou 1krát týdně na 2 - 3 hodiny). Dobrovolník JE PROŠKOLEN, VÁZÁN MLČENLIVOSTÍ, MÁ VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ A JE S NÍM UZAVŘENA SMLOUVA.

Dobrovolníci v nemocnici nenahrazují práci zdravotnického personálu, ale snaží se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat, promluvit si o obyčejných věcech nebo jen tak pobýt s člověkem, který je plný úzkosti a trápení. Pacient může trávit volný čas s dobrovolníkem u lůžka, anebo (podle zdravotního stavu) ve společenské místnosti, případně na chodbě či ve venkovním areálu nemocnice.

Navštěvovat pacienty mohou:
Pravidelně: 1 x týdně na 2 až 3 hodiny navštěvuje dobrovolník pacienty přímo na vybraných odděleních
Nepravidelně: dobrovolník dle časových možností pomáhá při jednorázových akcích
Pokud se chci zapojit jako dobrovolník, co mám udělat?
Zkontaktování koordinátorky dobrovolníků!!!