PODPOŘILI JSME 

VÝSTUP NA LYSOU HORU - DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU A ÚČAST

 

Všechny Vás zdravím.

Čtyři měsíce příprav, jedna operace za mnou a další přede mnou, přesto včerejší výstup na Lysou horu v rámci urologické prevence utekl kosmickou rychlostí.

Největší obavy jsme měli z počasí, ale jak se ten nahoře na nás vyřádil s naším zdravím, tak včera nám vše vynahradil a takové AZURO a hlavně bezvětří nečekal asi nikdo. Moc ti bože děkujeme!!!

Sešlo se nás nakonec 113!!! Všem Vám patří vřele díky. Přestože se akce neobešla bez drobných zdravotních kom...plikací několik z Vás, a někteří si šáhli až na dno svých sil, myslí si, že skvělá nálada během celého dne předčila všechny útrapy.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo mě s organizací akce, vzhledem k mým zdravotním hendikepům, pomáhali. Bez jejich pomoci, by se akce nikdy nemohla uskutečnit. Především moji ženě Mirce, rodičům, švagrové Nadi a švagrovi Pavlovi, neteřím Zuzce a Katce, Lojzovi Schuppikovi, Martině Šteffkové, Silvě Švrčkové, Tomášovi Opluštilovi a dalším. Děkuji rovněž všem sponzorům, kteří se postarali o to, že Vás tato akce stála všechny tak málo!!! Jmenovitě Františkovi Kojetínskému z Pekárny Bartošovice za skvělé koláčky ke snídani, Patrikovi Lamlovi za zařízení dvou autobusů na trase z Chlebičova do Malenovic, Renému Musilovi z Kofoly, Honzovi Slováčkovi a Tomáši Opluštilovi ze společnosti Echopix za veškerou podporu a tvorbu letáků a dalších informačních materiálů (hlavně vzhled trička si všichni chválili), Markovi Kuchejdovi ze společnosti PETRsan za skvělý zdravotnický dozor a ochotu, Ing. Schmidtové a paní Kerlínové ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR za jejich drobné propagační materiály a zajištění osvěty akce, panu řediteli MUDr. Bajgarovi a paní Adamové z Beskydského rehabilitačního centra Čeladná za poskytnutí minibusu pro svoz imobilních účastníků výstupu z Chaty pod Lysou na Lysou horu a zpět, Vaškovi Ďatkovi za skvělé řízení tohoto minibusu a hlavně užitečný výklad a v neposlední řadě manželům ŠVrčkovým z Chaty pod Lysou, kde jsme měli základnu, a kde se o nás od rána přes pozdní oběd a večer skvěle starali. Také děkuji paní Havranové za poskytnutí mandol pro onkologické pacienty, kteří se zúčastnili výstupu.

A v neposlední řadě děkuji VÁM VŠEM, kteří jste přispěli na obě veřejné sbírky, které náš fond pořádá. Kolik jste v sobotu přispěli, budu vědět zítra, až se zapečetěná pokladnička na obecním úřadu v Chlebičově rozpečetí a otevře. Celkovou částku Vám napíšu.

Také děkuji panu Šlofarovi z Meteorologické stanice na Lysé hoře za skvělou exkurzi a prezentaci a rovněž obsluze vysílače za nádhernou komentovanou exkurzi z úžasným výhledem na panoramata Beskyd.

V příloze jsem zatím dal pár fotek, které pořídil můj bratr během výstupu a hlavně při dojití do cíle v Chatě pod Lysou. Rovněž děkuji všem starostům, konkrétně mému otci Iljovi Novotnému, Petrovi Weczerkovi ze Služovic a Petrovi Tomanovi z Oldřišova za jejich osobní účast a podporu a také panu starostovi JUDr. Malarzovi z Malenovic, i když toho bohužel sklátilo zdraví.

Další fotky, včetně těch společných před výstupem a na Lysé hoře, zveřejním v průběhu týdne, až pan Mikolajský dá dohromady pokažený počítač.

Závěrem mě dovolte ještě jednou Vám všem poděkovat a se všemi se těším během listopadu na dnech urologické prevence, které proběhnou ve vybraných nemocnicích v Moravskoslezském kraji. O přesném termínu budete včas informování. Na závěr včerejší akce jsme se domluvili, že v příštím roce uskutečníme výstup na Hostýn, takže kdo jste včera nebyly, určitě neváhejte a včas se přihlaste!!!

Zvláštní poděkování patří všem onkologickým pacientům, kteří se výstupu aktivně zúčastnili. Celkem nás bylo 7. PŘED VŠEMI SMEKÁM

Děkuji ještě jednou všem a za celý organizátorský tým nadačního fondu Pavla Novotného Vás zdraví Pavel

Přidáno dne: 2. 10. 2016

 

Čekárna ortopedické ambulance FN Ostrava má nové multisedáky

 

Nadační fond Pavla Novotného dnes podruhé naděloval!!!


Zástupci našeho nadačního fondu dnes předali zástupcům Fakultní nemocnice v Ostravě multisedáky, které byly umístěny v ambulanci Ortopedického oddělení FN Ostrava. Dnes odpoledne jsem společně s dalším členem správní rady našeho nadačního fondu lékařem MUDr. Jaroslavem Hájkem podruhé předal zakoupené zdravotnické vybavení, které byly pořízeny z vašich příspěvků. Po předchozí domluvě jsme zakoupili z vybraných příspěvků vy...hlášené veřejné sbírky našeho fondu 3ks speciálních multisedáků, které byly předány zástupcům ortopedického oddělení FN Ostrava. Multisedáky dnes převzal zástupce primáře ortopedického oddělení MUDr. Richard Kašpárek, Ph. D. společně s vrchní sestrou tohoto oddělení paní Mgr. Soňou Skřípalovou. Tyto speciální multisedáky byly umístěny v čekárně ortopedické ambulance, neboť zdejší vybavení bylo již za hranou životnosti. Multisedáky ocení především pacienti po operacích kolene či kyčle a dalšího onemocnění pohybového aparátu. Společně s námi předala multisedáky paní Anna Petřeková z dodavatelské společnosti AMBRA _ Group, s.r.o. z Frýdku-Místku.
Ptáte se proč ortopedie FN Ostrava? Ti, kteří navštívili zdejší oddělení, jistě znají odpověď. Vám ostatním jenom řeknu, že zdejší oddělení patří mezi jedno z nejlepších z celé FN Ostrava a hlavně přístup veškerého zdravotního personálu, čili lékařů a sester, je na profesionální úrovni. Mezi jejich pacienty je také mnoho onkologických pacientů, kteří po vyléčení měli a mají problémy s řídnutím kostí a jsou tak nuceni využít služeb zdejšího ortopedického oddělení. Při převzetí projevili oba přebírající zástupci ortopedického oddělení pokoru a neskrývali dojetí, které bylo umocněnou takovou rodinnou atmosférou.
Za celou správní radu děkujeme všem dárcům, kteří jste přispěli a doufáme, že multisedáky poslouží k požadovanému účelu.
V dalších měsících chceme potěšit také nemocné děti, takže už nyní se nechte všichni překvapit, kdo bude další obdarovaný...

s pozdravem Pavel Novotný

 

 

Přidáno dne: 29. 7. 2016

 

2. ročníku pochodu "Za poznáním Prajzké"

Přidáno dne: 13.6.2016