O NÁS    

Nadační fond Pavla Novotného vznikl v roce 2016 a nese název po jeho zakladateli Ing. Pavlovi Novotnému. Tomu byl v roce 2009 diagnostikován zhoubný nádor varlete a od té doby podstoupil do současnosti celkem 14 operací a mnoho vyšetření. Během náročné léčby se seznámil s vynikajícím a uznávaným onkologem Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Jaroslavem Hájkem a po 5 letech od jejich společné myšlenky došlo ke vzniku tohoto nadačního fondu. Další velmi pevnou součástí našeho týmu je manželka Pavla Novotného paní PharmDr.Bc.Miroslava Novotná a pan Ing. Jiří Knopp, kdy oba zažili na vlastní kůži, jaké to je starat se při náročné léčbě o onkologické pacienty v domácnosti.

 

Základní motto nadačního fondu „Věřím v život

Motto našeho nadačního fondu je velmi výstižné. Víra v život je totiž jednou z podstatných součástí terapie úspěšné léčby onkologických pacientů, bez této víry bývá léčba mnohdy náročná, ne-li nemožná. Proto je velmi důležité pro onkologické pacienty, aby měli ve svém okolí někoho, s kým by se mohli o svém onemocnění bavit, ptát se na různé problémy s pojené s léčbou, případ. S návratem do běžného nebo pracovního života. Víra v život 

 

Ing. Pavel Novotný, 

předseda správní rady nadačního fondu

 

Cíle NF Pavla Novotného:

  • Pořádání preventivních akcí zaměřených na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, především pak na včasné lékařské prohlídky dětí, žen a můžu u poskytovatelů zdravotní péče v České republice.
  • Zajištění kvalitní následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení dostupnosti a četnosti poskytovaných lázeňských léčeb (a to jak komplexní lázeňských léčeb, příspěvkových lázeňských léčeb nebo ambulantních léčeb) nebo jiných rehabilitačních pobytů pro onkologické pacienty.
  • Pořádání pravidelných setkání, odborných seminářů, vzdělávacích, kulturních, společenských nebo sportovních akcí pro členy Klubu přátel NF Pavla Novotného a dalších zájemců z řad laické či odborné veřejnosti.
  • Zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče v České republice, především pak v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. 
  • Provádění osvěty za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost.
  • Podpora denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců a obdobných zdravotních či sociálních zařízení, které jsou zřízeny za účelem poskytování sociální a zdravotní péče nemocných dětem, dorostu a dospělým (především pak onkologickým pacientům a postiženým dětem).

 

Usnesení KS Ostrava s nabytím právní moci, o založení NF 

Zakládací listina

Statut nadačního fondu