JAK POMOCI  

Nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci se Slezskou nemocnici v Opavě vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU určenou pro Onkologickou ambulanci interní kliniky Slezské nemocnice v Opavě.

 

K čemu vybrané peníze poslouží?

Rozšíří se a zvelebí prostory pro poskytovaní zdravotní péče pacientům onkologické ambulance interní kliniky Slezské nemocnice v Opavě.

 

Jak můžete přispět?

Peníze můžete zaslat na sbírkový účet založený pro tuto veřejnou sbírku u České spořitelny, a.s. – pobočka Opava,

číslo účtu: 20095-4218494339/0800, VS: 12016 nebo vhodit do zapečetěné putovní pokladničky (pokladnička bude putovat po různých místech Opavska).

 

Od kdy je veřejná sbírka vyhlášena a do kdy trvá?

Veřejná sbírka byla vyhlášena se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezské kraje pod Čj: MSK 60883/2016 a trvá od 21. 5. 2016 do 31. 10. 2016 

Bližší informace k této veřejné sbírce a aktuální stav výše vybrané částky naleznete na webových stránkách NF Pavla Novotného nebo v Opavském a Hlučínském deníku.)

Osvědčení veřejné sbírky

 

Děkujeme všem dárcům

Správní rada

Nadační fond Pavla Novotného